Masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

För att skapa goda betingelser för studenten att utveckla teoretiskt kunnande och för att garantera progression i lärandet ges handledning under samtliga terminer. Detta innebär att studenten utöver handledning i det självständiga arbetet ges handledning i specifika moment. Studenten formar sitt forskningsintresse så att det faller inom ramen för någon av forskningsmiljöerna vid högskolan, gärna inom ramen för pågående forskningsprojekt. En variation av examensformer förekommer för att examinera olika typer av kunskaper och förmågor. Kursstrukturen utgörs av tre obligatoriska kurser samt en termin som delvis kan utformas efter studentens intresse.Programmet ges på halvfart distans. Studenterna erbjuds träffar på campus 3 -5 gånger per termin under kväll/helg. Vissa kurser kan innehålla examinerande moment som kräver träffar på campus.Kurser som ingår i programmet1) Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser (15 hp, avancerad nivå).Kursen är en profilkurs i programmet och syftar till att ge fördjupade kunskaper om förutsättningar för och utveckling av kunskap relevant för den specifika verksamheten på arbetsplatser och i organisationer inom utbildningssammanhang. Kursen behandlar kunskapsutveckling på arbetsplatser med särskilt fokus på utbildningsverksamhet, professioner och professionslärande och lärande på arbetsplatser med utgångpunkt i utvecklingsarbete. Kursen innehåller 5 hp VFU.2) Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext I (15 hp, avancerad nivå).I kursens behörighetskrav ingår att studenten har kunskaper motsvarande 15 hp teori- och metodkurser. Kursen syftar till att vidareutveckla förmågan att analysera utbildningsfenomen med utgångspunkt i samhällsteoretiska och metodologiska överväganden. Kursen innehåller 1 hp VFU.3) Tredje terminen valbar utformningProgrammets tredje termin erbjuder studenterna alternativa studiegångar beroende på vad de vill fördjupa sig i relevant för ämnet utbildningsvetenskap. Under termin tre fördjupar sig studenten i kurser om 15 hp i teori/metod på avancerad nivå. Kurserna läses vid Högskolan Kristianstad eller vid annat svenskt eller internationellt lärosäte. Högskolan Kristianstad erbjuder ett antal sådana kurser som ligger i linje med programmets och högskolans profil. Studenten ansöker om medtagande av kurs enligt anvisningar om medtagandeansökan.4) Självständigt arbete (15 hp avancerad nivå).Kursens övergripande syfte är att studenterna ska utveckla förmågan att på masternivå planera, genomföra och presentera ett självständigt arbete på utbildningsvetenskaplig grund. Studenterna väljer inledningsvis ett forskningsfält och en problemställning som är relevant inom området. Vidare genomför studenterna, i samråd med handledare, ett självständigt arbete på vetenskaplig grund. Kursen innefattar även presentation av arbetet vid seminarier, försvar av det egna arbetet, opposition på annat arbete samt deltagande då övriga studenters arbeten läggs fram.Det självständiga arbetet författas antingen som en vetenskaplig uppsats eller som en artikel för publicering i vetenskaplig tidskrift. Om artikelform väljes författar studenterna en kompletterande kappa som gör att samtliga lärandemål täcks in.

Så ansöker du

Magisterexamen med utbildningsvetenskaplig relevanseller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,9)
Baseras på 18 recensioner.
Se alla skolans recensioner