Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen ger väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det utbildningsvetenskapliga området genom individuella val inom kurserna med krav på fördjupning. Programmet leder fram till en magisterexamen i utbildningsvetenskap. Efter dessa 60 hp kan studenten fortsätta läsa ytterligare 60 hp för att nå en masterexamen i utbildningsvetenskap. Studenten knyts till en aktiv forskningsmiljö på högskolan eller vid en annan institution och tilldelas en handledare från denna miljö vari en del av utbildningen förläggs i form av verksamhetsförlagd utbildning. En variation av examinationsformer förekommer dels för att säkerställa att studenten utvecklat olika typer av kunskaper och förmågor, dels för att stödja studentens insikter i olika examinationsformers möjligheter och begränsningar.Kursstrukturen utgörs ett antal kurser. Studenten läser termin 1 och 2 samma kurser som Masterprogram 120 HP. Den tredje terminen kan studenten välja att följa Masterprogram 120 HP eller läsa annan kurs på avancerad nivå på högskolan eller på annat svenskt eller utländskt lärosäte. Den fjärde terminen skriver studenten det självständiga arbetet.Programmet ges på halvfart distans med fysiska träffar kvällar och helger på campus. Kursstruktur1) Introduktion till utbildningsvetenskap Lärande, undervisning och bedömning (15 hp avancerad nivå)Kursen syftar till att studenterna utvecklar breddad såväl som fördjupad kunskap för hur utbildningsvetenskapliga fenomen kan ses identifieras och formuleras samt kunskaper om hur samhällsteorier kan bidra till förståelse av utbildningsfenomen. Kursen fokuserar specifikt problemområdet lärande, undervisning och bedömning. Under terminen knyts programstudenter till en forskningsmiljö och tilldelas en mentor.2) Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod (15 hp avancerad nivå) Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupad kunskap om hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodologiska delar i en forskningsprocess hänger samman. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar färdigheter när det gäller att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa studier, från forskningsinitiering till arbetet med slutsatser. Kursen innehåller 2 hp VFU.3) Kurs med fördjupning mot studentens profil (15 hp)Studenten väljer under denna termin att läsa någon av de fördjupande profilkurser som erbjuds vid Högskolan Kristianstad och/eller fördjupningskurser på motsvarande nivå vid annat svenskt eller utländskt lärosäte. Val av kurser vid annat lärosäte måste förankras hos programområdesansvarig.4) Självständigt arbete (15 hp avancerad nivå)Inom kursen genomför studenten en vetenskapligt underbyggd studie i en utbildningsorganisation. Studenterna redovisar i rapportform, presenterar och diskuterar studien med forskare respektive med professionella i organisationen där studien är genomförd. Kursen innefattar även presentation av arbetet vid seminarier, försvar av det egna arbetet, opposition på annat arbete samt deltagande då övriga studenters arbeten läggs fram.Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Så ansöker du

Examen om minst 180 hp medutbildningsvetenskapligrelevansoch ett självständigt arbete om minst 15 hpeller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,9)
Baseras på 18 recensioner.
Se alla skolans recensioner