Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kristianstad
Klassrum
60 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2023 - Kristianstad
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng varav VFU utgör 15 högskolepoäng. Delar av kurserna kan samläsas med studenter som läser ordinarie biomedicinska analytikerprogrammet (180 hp) vid Högskolan Kristianstad. Utbildningen är organiserad som studier på heltid och undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, fallstudier, projektarbeten, studiebesök och klinisk tillämpning. De kliniska tillämpningarna förläggs till laboratorier och avdelningar inom kliniska laboratorier. Detta kan innebära studier på annan ort än Kristianstad.I utbildningen ingår följande kurser:Laboratoriemedicin och laboratorievetenskapliga metoder 30 hpVerksamhetsförlagd utbildning 15 hpKvalitetssäkring och metodutveckling 15 hpOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3cDessutom krävskandidatexamen inom biomedicinskt eller motsvarande program som innehåller laborativ metodik 15 hp och kemi 15 hpsamt minst10 hp i cellbiologi, mikrobiologi och molekylärbiologi,5 hp i immunologi,7,5 hp i humanfysiologioch ett självständigt examensarbete om minst 15 hpeller motsvarande

Examen & Intyg

Biomedicinsk analytikerexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,0)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner