Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i religionsvetenskap

Högskolan i Gävle
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Distans
Antagningshistorik

Masterprogram i religionsvetenskap

Inom masterprogrammet i religionsvetenskap studeras människans kulturellt präglade självförståelseformer, där ett holistiskt perspektiv anläggs på samspelet mellan människa, samhälle, kultur och religion.

Om utbildningen

Programmet lägger ett särskilt fokus på interaktionen mellan kultur och religion, mellan individ och samhällelig kontext. Där identifieras även värden och normer som styr existentiell orientering.

Masterprogrammet uppmärksammar inte enbart svenska förhållanden, utan har en internationell dimension: historiskt växer kulturella förståelseformer fram i samspel med olika kulturer. Den muslimska kulturen kan inte förstås utan dess rötter och anknytning i renässanskulturen, som också är en del av det västeuropeiska kulturarvet. Genom ett historiskt/komparativt perspektiv på kultur och religion får många av dagens kulturmötesfrågor ett vidare perspektiv än det snäva nationalistiska eller ”monokulturella” perspektivet. Förståelsen av den andres kulturella bakgrund leder till djupare förståelse av ens egen kulturella bakgrund och förståelsemönster.

Programmet omfattar fyra fördjupningar:

- Miljö, hälsa och arbetsliv
- Etik och ledarskap
- Religionens plats i det postsekulära samhället
- Religion och folktro i historia och nutid

Fördjupningarna utgör olika aspekter av det sammanbindande temat, som är relationen mellan religionen och den föränderliga samhälleliga kontext där religionen kommer till uttryck. Dessa fördjupningar anknyter också till Högskolans verksamhetsidé om en hållbar livsmiljö. Här är det särskilt betydelsen av människans existentiella dimension och kulturella självförståelse samt behovet av ett holistiskt synsätt inom olika områden – hälsa, ledarskap med mera - som står i förgrunden när frågor om en hållbar livsmiljö behandlas.

För mer information om Masterprogram i religionsvetenskap, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap* - Engelska 6. *Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas behörighetsgivande

Urval

Högskolepoäng

Högskolan i Gävle Facebook

Efter utbildningen

Målet med masterutbildningen är att förbereda för forskarstudier och det moderna differentierade arbetslivet. Masterutbildningen förbereder för olika yrkesroller, till exempel inom skola, kommun, myndigheter (t.ex. Migrationsverket, Kriminalvården, socialtjänsten), museiverksamhet, företag och nationella och internationella hjälporganisationer där kulturmöteskunskap är oumbärlig.

Examen

  • Masterexamen

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller...


Läs mer om Högskolan i Gävle och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Masterprogram i religionsvetenskap

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

801 76 GÄVLE


Beställ information

För att få mer information om Masterprogram i religionsvetenskap via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner