Visa studentum.se som: Mobil

Människa-kultur-religionsprogrammet

Högskolan i Gävle
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Distans
Antagningshistorik

Människa-kultur-religionsprogrammet

I ett alltmer mångkulturellt Sverige ska fler oliktänkande människor kunna leva tillsammans. Hur bygger vi ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och inkluderade? På Människa-kultur-religionsprogrammet får du de redskap som behövs för att förstå din samtid och den gemensamma värld vi lever i.

Om utbildningen

Inom Människa-kultur-religionsprogrammet kan du till viss del utforma din studiegång själv och på så sätt förbereda dig för en mängd olika yrkesroller där religionsvetenskapliga kunskaper kommer till användning. Gemensamt är att religionsvetenskap är huvudområdet. Studierna leder till en filosofie kandidatexamen. Du kan efter programmet läsa vidare på avancerad nivå mot magister- och masterexamen. Utbildningen har genomgående följande fyra perspektiv:

KULTURMÖTESPERSPEKTIV
I ett mångkulturellt och globalt samhälle blir kulturmötesfrågor allt viktigare. Programmet syftar till att ge en god kompetens i kulturmötes- och värderingsfrågor anpassade till dagens samhällssituation.

KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIV
Dagens kommunikationsteknik och dess möjligheter påverkar livsmönster, språk, symbolanvändning och samhällsstruktur. Programmet syftar både till att utveckla förmåga att använda och förstå de nya kommunikationsmedierna samt till att analysera deras påverkan på såväl individuella värderingar som samhälleliga organisationsstrukturer. I programmets samtliga kurser används därför i stor utsträckning informations- och kommunikationsteknik. Med tanke på det arbetsliv som följer på utbildningen är förmågan att interagera i sociala situationer viktig, vilken därför utvecklas inom programmet genom till exempel seminarier och muntliga presentationer.

DIDAKTISKT PERSPEKTIV
Det didaktiska perspektivet aktualiserar grundläggande frågor om vad som är viktig kunskap inom ett visst ämnesområde och hur denna kunskap blir levande och användbar i ett särskilt sammanhang. På detta sätt blir det även en yrkesförberedande utbildning.

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Genom kurser i bland annat religionspsykologi, religionssociologi och etik – som handlar om värderingar och mänsklig samlevnad, hur vi kan och bör leva med varandra – utvecklas förmågor att verka för en utveckling som är hållbar ur ett socialt och existentiellt perspektiv. Även didaktiska frågor, alltså frågor om hur, vad och varför kunskap behövs, är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och behandlas inom programmet.

Programmet kan läsas på plats i Gävle men ges också på distans via ett webbkonferensverktyg och en digital lärplattform. Det går alltså att delta i merparten av undervisningen hemifrån förutsatt att du har en stabil och tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling. Närvaro krävs dock på två campusförlagda undervisningstillfällen per termin för att bli godkänd på utbildningen.

För mer information om Människa-kultur-religionsprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Högskolan i Gävle Facebook

Efter utbildningen

Programmet syftar till att ge en allmän kompetens att arbeta med människor i sociala och människovårdande yrken särskilt när det gäller kulturmötesfrågor. Vidare ger programmet en förståelse för individers olika religioner, livsåskådningar och kulturella bakgrunder. Detta är viktigt om du ska arbeta inom undervisning, kulturella eller människovårdande yrken såväl som inom tekniska eller naturvetenskapliga yrken. Programmet ger också en grund för arbete inom samfund, kyrkor och andra ideologistyrda organisationer.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller...


Läs mer om Högskolan i Gävle och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Människa-kultur-religionsprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

801 76 GÄVLE


Beställ information

För att få mer information om Människa-kultur-religionsprogrammet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner