Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning

Högskolan i Gävle
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Gävle
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Gävle
Antagningshistorik

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 

Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera teknik, ekonomi och juridik? I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. Inom den tekniska inriktningen sker en fördjupning inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem) och inom den ekonomisk/juridiska sker fördjupningen inom fastighetsutveckling. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

För mer information om Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Om utbildningen

Lantmätarprogrammets mål är att utveckla kunskap om och erfarenhetsgrundad kompetens för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information. Programmet tar upp hur Sveriges mark och byggnader (fastigheter) förvaltas och utvecklas samt vilken betydelse detta har för samhällsbyggnadsprocessen, genom att integrera kunskaper inom teknik, ekonomi och juridik. Du kan välja mellan tre inriktningar där cirka hälften av kurserna är gemensamma för inriktningarna.

TEKNISK INRIKTNING
Lantmätarprogrammet ger dig en bred utbildning. Du får kunskaper inom teknik och juridik men även inom flera andra ämnesområden. Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. I undervisningen ingår föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivningar, seminarier, övningar och fältarbeten. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom t. ex. gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Studier på den tekniska inriktningen sker mot samhällsmätning - genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen får du praktiskt arbeta med moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, t.ex. GPS, totalstation, laserskanner och GIS. Du får också goda kunskaper inom bl. a. fastighetsrätt och samhällsplanering.

Under programmet kommer du allt eftersom att få tillämpa dina nya kunskaper inom teknik, ekonomi och juridik. I det avslutande examensarbetet får du tillfälle att visa din förvärvade kompetens genom att utreda och presentera ny kunskap inom ämnesområdet.

Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan vissa kurser ges på engelska.

Högskolan i Gävle Facebook

Efter utbildningen

Genom programmet får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som exempelvis mätningsingenjör, GIS-ingenjör eller som samordnare av geografisk information. Du kan få arbete vid t. ex. statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag, skogsbolag eller länsstyrelser. Eller varför inte bli egen företagare ?

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller...


Läs mer om Högskolan i Gävle och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

801 76 GÄVLE


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning från Högskolan i Gävle, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: