Visa studentum.se som: Mobil

Energisystemingenjör, Co-op

Högskolan i Gävle
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Gävle
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Gävle
Antagningshistorik

Energisystemingenjör, Co-op

Energibranschen står inför stora utmaningar och för att möta dagens och framtidens krav på energieffektivisering, klimatmål och förnybar energi, behövs fler energisystemingenjörer med fokus på uthålliga energisystem och att hitta nya energilösningar. Genom programmet får du gedigen kunskap inför de utmaningar som väntar inom energibranschen. Utbildningen fokuserar på att ge dig god kunskap för arbeten inom omvandling/produktion, distribution och användning av energi på systemnivå. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år.

För mer information om Energisystemingenjör, Co-op, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Om utbildningen

Ett av utbildningens viktigaste områden är att kartlägga komplexa energisystem och hur dessa kan optimeras för energi- och miljöresursanvändning. Den "röda tråden" i utbildningen är programmets inriktning på att skapa uthålliga energisystem, d.v.s. att på bästa möjliga sätt hushålla med resurserna arbete, kapital, råvaror, energi och miljö. De tre energisystem som behandlas i programmet är:

NATIONELLA/REGIONALA/
KOMMUNALA ENERGISYSTEM
Hanterar frågor om hur energiproduktionen både globalt och regionalt fungerar, hur produktionssystemen är uppbyggda och hur dessa kan optimeras.

INDUSTRIELLA ENERGISYSTEM
Fokuserar på hur energin används av industrin och hur deras energisystem kan effektiviseras / optimeras med avseende på ekonomi och miljö.

BYGGNADENS ENERGISYSTEM
En stor del av energi­resurserna används idag för att upprätthålla önskade miljöer inomhus. Denna del handlar om hur dessa miljöer kan uppnås på ett så energi­effektivt sätt som möjligt.

Vårt samarbete med närliggande industrier gör att du får en mycket god inblick i en ingenjörs vardag och arbetsmarknad. Din kontakt med företagen sker bl.a. genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbete. Regionens energiintensiva företag visar ett stort intresse. Gävle Energi, Rejlers ingenjörer, ÅF, Samkraft och ­Ramböll har aktivt medverkat i arbetet med att ta fram denna utbildning.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Högskolan i Gävle Facebook

Efter utbildningen

Efterfrågan på studenter med högskoleingenjörsexamen inom energiområdet är för närvarande stor och bedöms bestå under en längre tid. Skälen är generationsväxling och stort intresse från samhället att skapa uthålliga energisystem, d.v.s. en optimering av resursanvändningen med avseende på ekonomi, miljö och energi.
Efter utbildningen kan du arbeta med ingenjörs­verksamhet inom konstruktion, utveckling, projektering, entreprenad och förvaltning inom de energisystem som behandlas inom ramen för programmet.

Examen

  • Högskoleingenjörsexamen

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller...


Läs mer om Högskolan i Gävle och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Energisystemingenjör, Co-op

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

801 76 GÄVLE


Beställ information

För att få mer information om Energisystemingenjör, Co-op via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner