Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik

Högskolan i Gävle
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Gävle
5 år
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Gävle
Sista ansökan: Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik

Vill du studera till ett framtidsyrke? Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar behöver noggranna geodata för att fungera. Som civilingenjör i lantmäteriteknik blir du expert på just geodata, lägesbunden information som har massor av användningsområden och kommer att bli allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat vårt samhälle blir.

Framtiden behöver experter på geodata

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle är en helt unik
civilingenjörsutbildning i Sverige. Programmet ger studenterna expertkompetens inom geodata, kunskaper som blir allt mer viktiga i våra uppkopplade liv och för att vi ska klara av många av de samhällsutmaningar vi står inför. Geodata är lägesbunden information som vi i våra tekniska enheter använder varje dag.

Att geodata behövs när vi använder kartfunktionen i mobilen är kanske självklart, men många andra appar och enheter använder geodata för att kunna ge oss specifik
information baserat på var vi är någonstans eller så behöver enheterna informationen för att fungera. Noggranna och detaljerade geodata kommer till exempel att vara en av förutsättningarna för att vi ska kunna använda självkörande fordon.

En femårig utbildning med två inriktningar

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik är en femårig utbildning med inriktningar mot insamling och analys av geodata. Geodata är viktigt för samhället, till exempel för att framställa kartor, dela in marken i fastigheter eller för att ge oss information om hur vår planet förändras – hur glaciärer smälter, havsytans höjning och översvämningsrisker.

Genom att mäta in, analysera och visualisera geodata kan vi till exempel utveckla hur vi bygger och anpassar hållbara städer efter de utmaningar vi står inför. Det gör det möjligt att vara med och påverka vad som händer i framtiden och bidra till samhällsnyttan.

Globala trender ger attraktiv arbetsmarknad

Globala trender som digitalisering, urbanisering och klimatanpassning gör att behovet av experter för vidareutveckling och innovation inom geodata kommer att öka under lång tid framöver. Med en civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik blir du därför attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan jobba på Lantmäteriet, myndigheter och i kommuner eller på företag som behöver experthjälp för att utveckla produkter och tjänster. Det finns dessutom goda möjligheter att arbeta utomlands, både som konsult och i internationella samarbeten.

Om utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik omfattar fem års heltidsstudier och examen avläggs på avancerad nivå. Programmet ger efterfrågad kunskap och djup förståelse om geodata, tekniskt lantmäteri (mätningsteknik/geodesi), GIS (geografiska informationssystem), programmering, och hållbar stads- och samhällsutveckling.

Efter två gemensamma år väljer du inriktning, antingen mot tekniskt lantmäteri eller mot GIS. Förutom specialisering inom teknikområdet får du en bred utbildning och en god grund inom till exempel matematik, datavetenskap och samhällsbyggnad. Under den sista terminen på programmet utförs ett examensarbete.

Inriktning mot tekniskt lantmäteri
I denna inriktning specialiserar du dig mot metoder för insamling av geodata, vilket innefattar både traditionella och moderna mätningsmetoder (t.ex. GPS och andra satellitmetoder). Ett flertal av kurserna inriktar sig direkt mot geodesi, det vill säga läran om mätningar på jordens yta och dess närhet, vilka sedan tillämpas i kurser inom exempelvis fotogrammetri, laserskanning, byggmätning och fjärranalys.

Inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)
Här inriktar du dig mot analys av geodata, framförallt med hjälp av GIS, men även mot applikationsutveckling och geovisualisering. Specialiseringen är datavetenskapligt inriktad och tyngdpunkten ligger på utveckling och programmering av olika typer av applikationer baserade på geodata.

Efter utbildningen

Som civilingenjör inom lantmäteriteknik kan du arbeta som expert inom insamling, hantering, analys och visualisering av geodata. Dina arbetsuppgifter kan bli att utveckla nya mätningsmetoder eller ta fram applikationer för geodata, till exempel för mobiltelefoner. Du kommer att kunna bidra till en hållbar utveckling och göra samhällsnytta, men det finns även goda möjligheter att inrikta sig mot innovation och entreprenörskap. Självkörande bilar ställer till exempel mycket höga krav på såväl geodata som på positioneringen av bilen.

För mer information om Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Högskolan i Gävle Facebook

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller...


Läs mer om Högskolan i Gävle och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

801 76 GÄVLE

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik från Högskolan i Gävle, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: