Visa studentum.se som: Mobil

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borås
60 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borås
Antagningshistorik

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande är en påbyggnadsutbildning för dig som har förkunskaper i byggteknik, ekonomi, energiteknik och samhällsplanering och som med de grundkunskaperna vill jobba vidare med hållbarhetsfrågor kring byggande. Du får kunskaper som företagen och samhället efterfrågar. Du kan medverka i att leda byggprojekt och stadsutvecklingsprojekt med anknytning till alla hållbarhetsaspekter: miljö-, ekonomi och sociala aspekter. Du blir väl insatt i byggnaders och stadsdelars certifieringssystem, i livscykelanalys av byggnader och i vikten av systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar. Du kan medverka i att utreda hållbarhetsfrågor i komplexa frågeställningar samhällsbyggande, människor och organisationer emellan. Detta magisterprogram tillgodoser byggbranschens ökande behov av experter som är duktiga på att omvandla samhällets krav på hållbarhet till praktiska åtgärder.Under utbildningen övar du dig i att formulera hållbarhetsproblematiken i ett projekt, du lär dig att tillämpa nya rön när det gäller energieffektivt byggande med minsta miljöpåverkan och beaktande av sociala aspekter samt att inse vikten med en gränsöverskridande samverkan mellan professionens olika aktörer. Vidare diskuterar vi och arbetar med hållbarhetsfrågor och deras komplexitet genom verklighetsanknutna projekt. Speciell vikt läggs vid sociala-, ekonomiska och miljöaspekter och deras inverkan på varandra. Som en röd tråd genom utbildningen används ett systemtänkande som möjliggörs av utbildningens tvärvetenskapliga karaktär. Under utbildningen får du pröva dina kunskaper i olika sammanhang då både problemformulering och lösningar kommer att variera utifrån olika systemavgränsningar.Byggutbildningens anknytning till professionen har en lång tradition på Högskolan i Borås. Flera aktörer från byggbranschen medverkar i utbildningen och utgör ett nätverk av framtida arbetsgivare och kunder, däribland Borås stad, Borås energi & miljö, byggbranschens representanter i Borås stad och lokala byggaktörer i Sjuhäradsbygden. Magisterutbildningen grundas på flerårig erfarenhet från byggingenjörsprogrammet och genomförs i samarbetet med experter från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säker

Ansökan och behörighet

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Examen, diplom m.m.

Magisterexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,7)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner