Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Borås

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Den offentliga sektorn, kommun, landsting, skola och sjukvård, så väl som företag och andra organisationer med stor kontaktyta mot den offentliga sektorn, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med specifika kunskaper i offentlig förvaltning. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier och är en utbildning med fokus på demokrati och välfärd, samhällsutveckling, ekonomi och organisering. Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen i ämnet offentlig förvaltning som är ett flervetenskapligt ämne där teorier, begrepp och metoder från flera olika vetenskapliga traditioner möts i studiet av hur förvaltningen fungerar och hur dess relation till omvärlden ser ut. Dominerande influenser kommer från statsvetenskap och företagsekonomi, men även sociologi, nationalekonomi och juridik. Utbildningens syfte är att ge dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning som gör att du efter genomgången utbildning har gedigna insikter i hur den offentliga sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning. I utbildningen uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland annat klass, kön och etnicitet.Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basblock och ett fördjupningsår där det finns möjlighet till utlandsstudier och praktik. Under utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt med olika uppgifter och övningar. Du kommer också lära dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning. Kurserna omfattar offentlig förvaltning, organisationsteori, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Sista terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands eller så kan du välja att läsa kurser (i Sverige eller utomlands). Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en svensk kommun eller vid en statlig myndighet, och en stor del av dessa studenter får fortsatt anställning på sin praktikplats.Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Examen, diplom m.m.

Kandidatexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: