Visa studentum.se som: Mobil

IT-tekniker

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
120 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borås
Antagningshistorik

IT-tekniker

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. Därför ger denna utbildning dig en bred kompetens – både teknisk och när det gäller att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. Programmet är utvecklat i samarbete med företag inom IT-branschen, vilket garanterar att innehållet uppfyller branschens krav och önskemål.Utbildningen är starkt yrkesinriktad och uppdelad i två huvudspår. Det ena spåret ger dig den gedigna tekniska kompetensen och det andra ger dig kunskaperna i att hantera kvalificerade supportrelaterade ärenden och skapa goda kundrelationer. Viktiga tekniska moment i utbildningen är till exempel datorarkitektur, nätverksteknik och operativsystem. Icke-tekniska moment är bland annat datasäkerhet, supportkunskap och projektledning. Kurserna ges i form av föreläsningar, laborationer och projektarbete. En viktig del av utbildningen utgörs av de praktiska momenten i form av laborationer och projektarbeten i en autentisk miljö.Det finns en stor efterfrågan på kvalificerade IT-tekniker med bredare inriktning än enbart ren teknisk kompetens. I framtiden förväntas en IT-tekniker behärska såväl teknik som att upprätthålla professionella relationer mellan IT och användarna med hjälp av till exempel ITIL och DevOps. Här får du gedigna kunskaper inom båda dessa områden. För att ytterligare stärka din kompetens och göra dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden förbereds du också för olika certifieringar: inom hård- och mjukvara med CompTIA A+, inom nätverk och nätverkssäkerhet med certifikat utfärdat av Cisco (CCNA och CCNA Security) och inom virtualisering genom VMware. Efter utbildningen kommer du att på egen hand kunna driftsätta, underhålla, felsöka och administrera IT-system samt ge kvalificerad support till deras användare.I utbildningen ingår också ett examensprojekt som utförs i nära samarbete med en tänkt arbetsgivare. För de flesta sker examensprojektet inom ramen för sista halvårets praktiktermin som du gör på ett IT-företag. Detta ger goda möjligheter att skapa ett kontaktnät inför din framtida yrkeskarriär.Ditt blivande arbetsområde är brett och du kan till exempel bli datatekniker, systemadministratör, nätverkstekniker eller supporttekniker. Arbetsmarknaden för IT-tekniker är i dagsläget mycket god och bedöms att fortsätta vara det. Arbetsgivare finns inom såväl konsultbransch som privata företag och offentliga förvaltningar med egna IT-avdelningar.ExamenAvklarad utbildning leder till Högskoleexamen med inriktning mot IT-tekniker.Examen översätts till engelska med University Diploma with Specialisation in Information Technology Engineering.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Examen, diplom m.m.

Högskoleexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,7)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner