Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
240 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borås
Antagningshistorik

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Utbildningen består till stor del av ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik. Under en termin får du dessutom möjlighet att fördjupa dig i något av ämnena bild, musik, samhällsorienterade ämnen eller naturvetenskapliga ämnen och teknik. Sammanlagt ingår tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ger tillfällen att pröva och utveckla yrkesrollen i mötet med elever. Ämneskunskaper vävs samman med didaktik och metodik som innebär kunskap om hur undervisning kan varieras för att möta elevernas behov och utveckla deras lärande. Exempelvis används och diskuteras estetiska och digitala inslag i undervisningen. En del av utbildningen handlar om hur elevernas kunskapsutveckling kan bedömas och förmedlas till dem. I svenskämnet behandlas såväl förstaspråk- som andraspråkinlärning. Detta sker genom att texter av skilda typer analyseras och prövas i eget skrivande. Arbetet med att utveckla den egna skriftliga och muntliga förmågan pågår under hela utbildningen. I ämnet matematik diskuteras hur elever tänker kring problemlösning och olika matematiska uppgifter samt hur intressanta och utvecklande miljöer för lärande kan skapas. I engelskämnet finns inslag om metoder för att stödja elevers lärande i att tala, läsa, skriva och förstå engelska. I kurserna uppmärksammas exempelvis lärande genom skönlitteratur, språklekar, sånger, medier och annan skapande aktivitet. Inom ramen för kurserna i engelska finns möjlighet att genomföra studier i ett engelskspråkigt land, både för att fördjupa kunskaperna i engelska språket och för att studera det engelska skolsystemet. Det finns dessutom möjlighet till en utbytestermin i ett annat land under utbildningen. Teman som återkommer genom hela utbildningen är hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen.Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Examen, diplom m.m.

Grundlärarexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,7)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner