Visa studentum.se som: Mobil

Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Utbildningstyp: Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Utbildningsort: Falun
Längd: 180 hp
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Kommande starter
Falun
Höst 2018 
Vår 2019 
Poäng: Antagningshistorik

Sjuksköterskeprogrammet

Efter avslutad utbildning ska studenten förutom det som anges och regleras i Högskolelagen och Högskoleförordningen ha uppnått följande lärandemål:Kunskap och förståelse- visa kunskap om hur omgivningen, inklusive hälso- och sjukvårdens vårdmiljöer, påverkar människors hälsa, ohälsa och välbefinnande.Färdighet och förmåga- visa förmåga att självständigt bedöma och värdera människors hälsotillstånd, planera och genomföra vårdinsatser och utvärdera given vård i syfte att stödja och främja hälsa och välbefinnande,- visa förmåga att ge personcentrerad vård,- visa förmåga att kunna diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor i relation till såväl hälso- och sjukvården som till den kommande yrkesrollen, och- visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi som stöd för omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning.Värderingsförmåga och förhållningssätt- visa självständig förmåga till reflektion över utvecklingen av den egna professionella identiteten i relation till yrkesutövningens krav.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Sjuksköterskeexamen, Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (3,8)
Baseras på 17 recensioner
Se alla skolans recensioner