Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borlänge
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Borlänge

Senare del Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Programmet baseras på ett processinriktat arbetssätt för konstruktions- och produktutvecklingsarbete, fokuserat på funktion och lönsamhet. Programmets grundtankar och ledord är problemlösning, hållbar utveckling, och affärsmässighet från ett produktutvecklingsperspektiv. Programmet har ett stort inslag av engelska för att utveckla förmågan att verka internationellt. Under programmet sker en succesiv utveckling av färdigheterna att skapa produkter som motsvarar de uppsatta målen, från de teoretiska och matematiska grunderna inom enskilda ämnen till den sammansatta situation som konstruktions- och produktutvecklingsarbete innebär. Det första året ger i huvudsak grundläggande kunskaper för ett ingenjörsmässigt konstruktionsarbete. Dessutom skapas grundläggande förståelse för produktutveckling och hållbarhet.Under andra året förstärks de grundläggande kunskaperna för ett effektivt konstruktionsarbete ytterligare. Dels genom mekanik, hållfasthetslära, materiallära, ellära och termodynamik, dels genom mer tillämpade kurser i CAD/CAM, materialval, kvalitetsteknik och mekanisk konstruktion.Det tredje året innehåller framförallt tillämpande kurser inom produktutveckling och konstruktion, men här skapas också förståelse för miljön där produkterna ska produceras. Här finns också en möjlighet att välja mellan en campuskurs (kurs Konstruktionsprojekt) och, i mån av tillgång, en företagsförlagd praktik (kurs Industriell praktik) där studenten gör en ingenjörsmässig analys av det område som praktiseras. Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet utgör en fördjupning som bygger på de kunskaper och färdigheter studenten har inhämtat under utbildningen.Under hela programmet sker dessutom en stegvis utveckling av förmågan att: samarbeta, se helheten, bedöma hållbarhetsaspekter, beakta lönsamhet, använda ett vetenskapligt angreppssätt och kommunicera på svenska och engelska.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: