Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i solenergiteknik

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borlänge
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Borlänge
Antagningshistorik

Masterprogram i solenergiteknik

Utbildningen syftar till att förbereda studenterna att arbeta inom solenergibranschen eller forska inom solvärmeteknik och system, solelteknik och system. Programmets första terminer innehåller kärnkurserna om solenergiteknik och system, solinstrålning, utnyttjande av solenergi i byggnader och tillämpad ekonomi. Kurserna är identiska med motsvarande kurser i det ettåriga masterprogrammet, och samläsning sker.I första terminens kurser behandlas teoretiska kunskaper om solenergiteknologi såsom grundläggande komponenter och delsystem för produktion av värme/kyla och el och hur dessa tekniker kan användas i byggnader. I projektkursen tillämpas dessa kunskaper för att utforma, konstruera och testa en verklig komponent såsom en solfångare. Projektkursen innehåller också moment som förbereder för examensarbetet såsom vetenskapligt skrivande och mätvärdesanalys.Termin 2 innehåller två kurser som bygger vidare med fördjupning om systemlösningar för solvärme och solelsystem inom olika användningsområden, givet olika förutsättningar lokalt och tekno-ekonomiska aspekter. Det är därför viktigt att studenterna har tillägnat sig kunskaperna i kurserna under första terminen för att kunna tillägna sig kunskaperna i dessa två kurser.Utbildningen är utformad för att ge möjlighet till en utbytestermin under programmets tredje termin. De valbara kurser som ges vid Högskolan under denna termin erbjuder avancerad specialisering i solenergiteknik och system inom båda spåren, dvs värme/kyla och el. Dessa kurser utökar systemgränserna med att inkludera lagring av el och värme, termisk elgenerering samt individuell fördjupning. En av de valbara kurserna erbjuds under sommaruppehållet mellan termin 2 och 3, och är specialiserad mot solenergiteknologi eller mot energieffektiva byggnader. Kursen undervisas av experter från solenergibranschen eller externa forskarkollegor med kursansvarig från Högskolan Dalarna. Ytterligare en valfri kurs erbjuds under sommaren eller under tredje terminen och är utformad som en praktikkurs med placering i företag eller vid forskningsinstitution med praktik som knyter an till utbildningens central delar. Dessa två kurser kan ersätta andra kurser under tredje terminenExamensarbetet kan utföras i vid universitet/högskola eller i ett företag eller annan organisation i Sverige eller utomlands.

Så ansöker du

Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen med huvudområde inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande område. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt “Statement of purpose“.

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: