Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i nationalekonomi

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borlänge
60 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borlänge
Antagningshistorik

Magisterprogram i nationalekonomi

Programmets mål är att studenterna ska förvärva verktyg för ekonomisk analys och kunna tillämpa dessa på offentligt och privat beslutsfattande. Studenterna kommer att utveckla avancerade färdigheter i form av en god kunskap i ekonomisk teori, särskilt mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder, för att kunna förstå och analysera ekonomiska problem.Efter avslutad utbildning skall studenten kunna uppvisa:Kunskap och förståelse- Fördjupade kunskaper om teoribildning och forskningsläge inom tillämpad mikroekonomisk analys och hur detta tillämpas på offentligt och privat beslutsfattande.Färdighet och förmågor- Förmåga att förstå och analysera ekonomiska problem, sociala dilemman och frågor om ekonomisk analys och att kunna diskutera sådana frågor både skriftligt och muntligt,- Förmåga att använda avancerad kunskap i ekonomisk teori, särskilt mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder;- Förmåga att formulera relevanta forskningsfrågor som grundas i både teori och metod;- Förmåga att samla, hantera och analysera empiriska data. I detta ingår även att presentera ett uppsatsarbete i vilket relevanta begrepp och teorier utvecklas. Värderingsförmåga och förhållningssätt- Förmåga att bedöma och visa medvetenhet om relevanta etiska aspekter för datainsamling, analys och presentation av ekonomiska resultat. - Förmåga att bedöma och visa medvetenhet om implikationer för hållbarhet och sociala grupperingar.

Så ansöker du

Kandidatexamen i Nationalekonomi omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner
Se alla skolans recensioner