Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i fysioterapi

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Utbildningsort: Distans
Längd: 60 hp
Poäng: Antagningshistorik

Magisterprogram i fysioterapi

Efter avslutad utbildning skall studenten:· visa fördjupade kunskaper om människan i rörelse, innefattande kroppens anpassning till fysisk aktivitet, inaktivitet och olika typer av träningsstimuli och på vilket sätt fysisk aktivitet påverkar hälsoläget på både individ- och befolkningsnivå,· visa fördjupade kunskaper inom området smärta och smärtbehandling, innefattande fysiologiska förklaringsmodeller, psykiska, sociala och kulturella aspekter på smärta och smärtupplevelse samt en överblick över evidensbaserade behandlingsalternativ vid smärta,· visa förmåga att använda denna kunskap och, genom att söka och kritiskt granska vetenskapligt grundad information, utforma interventioner i syfte att utveckla, underhålla och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra smärta,· visa fördjupad kunskap om metoder för kunskapsöverföring av vetenskaplig evidens till praktik, och · visa insikt om betydelsen av att arbeta för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Så ansöker du

Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (3,8)
Baseras på 17 recensioner
Se alla skolans recensioner