Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borlänge
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Borlänge
Antagningshistorik

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Programmet är en ettårig magisterutbildning (60 hp) inom området energiteknik. Det består av nio kurser på avancerad nivå samt ett examensarbete, allt på engelska. Kurserna tillhör energiteknik (30 hp) och byggteknik (30 hp). Målet med utbildningen är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området energi-, och byggnadsteknik, och/eller deltagande inom tillhörande forskningsområden.Programmet startar med att introducera grunderna för energieffektivt byggande: byggnadsskalets betydelse och uppbyggnad, vikten av termisk komfort och solstrålningens inverkan på byggnaders energibehov. Efter att ha lärt sig grunderna (som byggnadsfysik) omsätts kunskapen för att få verktyg för att kunna designa energieffektiva byggnader. Programmet innehåller kurser om energieffektiva installationssystem och lågenergibyggnader. Byggnadssimuleringsprogrammet IDA-ICE används för att förstå hur olika material och energibesparande åtgärder påverkar byggnadens energianvändning, samtidigt som det ger studenterna en förståelse för fördelarna och begränsningarna av byggnadssimulering. Studenternas perspektiv på energieffektiva byggnader breddas genom kurser i hur hållbar samhällsplanering kan användas som verktyg för att min ska den byggda miljöns energianvändning och miljöpåverkan. Efter programmets genomförande kommer studenterna att vara kunniga i olika energi- och miljöklassningssystem för byggnader och byggd miljö.Programmet avslutas med skrivandet av ett examensarbete. Examensarbetet kan utföras vid Högskolan eller, efter godkännande, i samarbete med ett företag eller annan organisation i Sverige eller utomlands.

Så ansöker du

Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: