Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i Audiovisuella Studier

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Falun
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Falun
Antagningshistorik

Magisterprogram i Audiovisuella Studier

Grundidén med programmets uppläggning är att gå från mer generella perspektiv på audiovisuell gestaltning och produktion till specifika vetenskapliga problematiseringar och genomförande av ett examensarbete. Kurserna länkar i varandra genom studentens egna val av tematiseringar och specialiseringar som innefattar såväl fördjupade litteraturstudier, vetenskapliga teori- och metodstudier som gestaltningsövningar och utforskande experiment. Det avslutande examensarbetet innefattar både en vetenskaplig text och ett gestaltande projekt. Programmets upplägg syftar till att genom såväl litteraturstudier som tillämpningar stimulera den studerandes reflektion kring dels multimodalitet, dels olika slags kunskapsformer. Designbegreppet är centralt liksom den komplexa integrationen mellan vetenskap och konst, beprövad erfarenhet och gestaltande.Den inledande kursen är en bred orientering med fördjupande inslag i form av studentens egna val av litteraturinläsning och en mindre gestaltande övning. Den följande kursen är mer orienterad mot laborationer och experiment där audiovisuella produktionsprocesser undersöks. Den tredje kursen fördjupar de vetenskapliga och metodologiska frågorna och studenterna gör egna fördjupningar inför sina examensarbeten. Den avslutande kursen är själva examensarbetet som består av både en utforskande tillämpning eller en färdigställd produktion och av en skriven vetenskaplig text. Dessa två moment kan vara integrerade under själva kursens gång, det behöver med andra ord inte vara en produktion med en påföljande text, utan det kan vara en text som växer fram i växelverkan med en utforskande tillämpning.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet, eller motsvarande kunskaper.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner