Visa studentum.se som: Mobil

IT-säkerhet och mjukvarutestning ? kandidatprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borlänge
180 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borlänge

IT-säkerhet och mjukvarutestning ? kandidatprogram

Det övergripande målet för programmet är att studenten efter avslutad utbildning har adekvata kunskaper för att genomföra utvecklingsarbete inom IT-säkerhet och mjukvarutestningsområdena. Programmet bygger därför till sina centrala delar på mikrodataanalys som omfattar kedjan från datafångst, bearbetning, lagring, modellering, visualisering till beslutsstöd.Ett mål med programmet är att studenten ska programmera på hög nivå, testa mjukvaror och hårdvaruenheter, t ex deras säkerhet och integritet. Studenten ska även kunna designa nätverksinfrastrukturer, utveckla och anpassa tekniska lösningar med hänsyn tagen till människans förutsättningar och möjligheter samt göra datatekniska bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.Programmet har en generell vetenskaplig progressionskedja kopplad till huvudområdet för examen. Därutöver är programmet uppbyggt av två tematiska parallella progressionskedjor somsamverkar med varandra och som studeras parallellt:? Mjukvarutestning (industriperspektiv)? IT-säkerhet (teknikperspektiv)Den första progressionskedjan (mjukvarutestning) börjar med en introduktion till informationshantering och programmering. Programmeringskunskaperna byggs sedan på så att avancerade tekniker och algoritmer kan användas. Detta möjliggör förståelse för problematiken kring mjukvarutestning och dess nivåer och metoder, där nivåerna ?Funktionella test? och ?Icke funktionella test? behandlas. Inom dessa nivåer behandlas sedan olika, för området, väl definierade metoder såsom ?white box-, black box-? samt ?grey box testing?.Inom andra progressionskedjan (IT-säkerhet) behandlas problematiken omsäkerhet i det moderna IT-samhället där kurser i datorkommunikation är grundläggande. Progressionen sker inom nätverkssäkerhet, kryptografi och etisk hackning. Vidare behandlas vanliga typer av intrång och attacker mot datorsystem, samt möjligheter att motverka sådana. Progressionskedjan är av teknisk karaktär och har många laborativa moment.Programmet avslutas med ett examensarbete.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner