Visa studentum.se som: Mobil

IT säkerhet och mjukvarutestning - Kandidatprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borlänge
180 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borlänge
Antagningshistorik

IT säkerhet och mjukvarutestning - Kandidatprogram

Programmet är uppbyggt av tre parallella progressionskedjor som samverkar med varandra och som studeras parallellt:? Mjukvarutestning (industriperspektiv)? IT-säkerhet (teknikperspektiv)? Business Intelligence (metodologiskt/analytiskt perspektiv)Första progressionskedjan (mjukvarutestning) börjar med en introduktion till IT och kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt. Sedan behandlas programmering från grunderna upp till avancerade tekniker och algoritmer. I samband med detta behandlas olika metoder för att testa mjukvaror. Testmetoder som white-box testing (där testaren känner till intern design och implementation), och black-box testing (där testaren inte känner till intern design och implementation, utan istället analyserar input och output), jämförs och analyseras. Slutligen behandlas mer avancerade områden som grey-box testning, behandling och tolkning av logfiler och prestationstestning genom mätning av resurser som används av ett program. Inom andra progressionskedjan (IT-säkerhet) behandlas problematiken om säkerhet i det moderna IT-samhället där kurser i datorkommunikation lägger grunden. Progressionen sker inom nätverkssäkerhet, kryptografi och datorhackning. Vidare behandlas vanliga typer av intrång och attacker mot datorsystem, samt möjligheter att motverka sådana . Progressionskedjan är av teknisk karaktär och har många laborativa moment.Tredje progressionskedjan (BI) är mer metodologisk i karaktär. Grunden utgörs av kurser i forskningsmetodik, statistik och matematik, som byggs på av kurser som behandlar data mining, molntjänster och business intelligence. Dessa tre kedjor integreras med varandra genom hela programmet. Till exempel ska BI tillämpas för att analysera stora loggfiler hos mjukvaror och IT-säkerhetskomponenter.Programmet avslutas med ett examensarbete.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner