Visa studentum.se som: Mobil

Film- och TV-produktion

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Falun
Antagningshistorik

Film- och TV-produktion

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng. Alla kurser ligger inom huvudområdet Bildproduktion. Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund. Under programmets första år tillägnar studenten sig kunskaper och färdigheter i inspelningsteknik och redigering samt kunskap i teknisk säkerhet i produktionsarbete. Studenten utvecklar sin förmåga i digital efterbearbetning. Stor vikt läggs vid skriftlig och muntlig reflektion kring medieproduktion och samhälle, gestaltning och kännedom om film- och TV-branschens genrer. Studenten tillägnar sig grunder i att tillämpa etiska modeller i värdering av bildproduktioner. Vidare övar studenten sin förmåga att arbeta i grupp och tränar olika yrkesroller och funktioner vid TV-produktion.Under programmets andra år utvecklar studenten fördjupande kunskaper i filmklippning genom att arbeta med ett professionellt material samt genom att analysera klippning ur klippteoretiska perspektiv. Studenten får träna olika typer av produktionsarbete -dokumentärfilm, flerkamera produktioner och kvalificerad filmproduktion. Successivt under utbildningen fördjupas diskussioner i etik och värdefrågor. Studenten får i tal och skrift reflektera över hur design, multimodalitet, teknik-människa, kognition och fenomenologi kan vara tillämpbara vid produktion av rörliga bilder. Designbegreppet studeras i relation till rörlig bild. Det tredje läsåret förbereder sig studenten för ett yrkesverksamt liv genom att studera och reflektera över konceptutveckling samt genomföra en pitch inför representanter från TV branschen. Metodkunskaperna utvecklas inför det påföljande examensarbetet där en självständigt formulerad och genomförd forskningsuppgift utförs av studenten enligt gängse formalia och metodtillämpning. Teoretiska och praktiska kunskaper från utbildningen tillämpas i ett medieprojekt, som består av en självständigt planerad och genomförd bildproduktion i grupp med tydliga individuella ansvarsområden samt en skriftlig enskild reflektion över arbetet. Programmet avslutas med en arbetsplatsförlagd kurs där studenten diskuterar och reflekterar över vad det innebär att ha en roll i det offentliga samtalet utifrån en given arbetsplats och en specifik arbetsroll.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner