Visa studentum.se som: Mobil

Data Science: Masterprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borlänge
120 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Borlänge

Data Science: Masterprogram

Data Science-programmet ger en intensiv och bred utbildning i; datainsamling, databearbetning, informationsanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, delar som hänger samman i den så kallade Business Intelligence-kedjan (BI). Den integrerar de viktigaste komponenterna från Artificiell intelligens, dataanalys av företagsdata, informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledningÅr ett breddas kunskaper och färdigheter inom huvudområdet Mikrodataanalys. I början av programmet finns ett antal kurser som lägger grunden för de fortsatta studierna på programmet. Programmets kurser under första året fokuserar på analys av företagsdata med hjälp av såväl statistiska som datavetenskapliga metoder i en BI-kontext. Dessutom tas frågor rörande datainsamling och datakvalitet upp. Vid slutet av det första året har grunden för att kunna utnyttja olika teknologier lagts. Det första året på programmet ger praktisk färdighet i att samla in, lagra och analysera data.Under det andra året kommer studenterna att tränas i och testas på frågor som är relevanta för data modellering och dataanalys. Andra årets kurser syftar till att fördjupa samt bredda de kunskaper som studenterna har förvärvat under första året. Exempelvis fördjupas kunskaperna i datamodellering och studenterna lär sig dessutom att analysera rumslig data. Under andra året ska även en plan för examensarbetet utarbetas. I planen identifieras ett problem och ett undersökningsmål formuleras. Planen ska beskriva hur problemet lösas och vilket material arbetet kommer att bygga på samt hur tillgång till detta kan försäkras. Vidare ska det i planen redogöras för vilket lärandebehov som finns för att uppnå målet och på basis av den behovsinventeringen väljs lämpliga valbara kurser i programmet. Planen ska redovisas för en handledargrupp. Under den sista terminen färdigställs examensarbetet. Examensarbetet kan vara av metodologisk art och bidra till utveckling av metoder och tekniker inom mikrodataanalys. Det kan också vara ett praktiskt arbete som syftar till att förstärka en organisations BI-kedja eller förbättra den i någon del.

Så ansöker du

Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap eller motsvarande examen.Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner