Visa studentum.se som: Mobil

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borlänge
180 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borlänge
Antagningshistorik

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

Byggingenjörsprogrammet ger bred byggteknisk kunskap med profil mot energieffektivt byggande. Utbildningen ger kunskaper som behövs för arbete inom många olika områden i branschen, såsom planering, projektering, produktion och förvaltning. Under programmets första år ges kurser i grundläggande byggteknik och vetenskaplig projektmetodik. Andra året ägnas åt matematik, byggplanering och byggproduktion samt energi- och installationsteknik. Under tredje året studeras geoteknik, konstruktionsteknik samt förvaltning och ombyggnad. Under tredje året ges möjlighet till en fördjupning genom de valbara kurserna Vägplanering och Energiprojekt. Under utbildningens sista termin görs också examensarbetet. Många kurser är projektbaserade för att ge praktisk erfarenhet av byggbranschen. Utbildningen ger behörighet till fortsatta studier på masternivå inom energiområdet.Byggteknik, -planering, -produktion och -förvaltningKurser inom byggteknik behandlar byggmateriallära, arkitektur, ritteknik/CAD, byggfysik, energi- och installationsteknik, ändring av byggnad, geoteknik, anläggningsteknik samt bärande konstruktioner. I bärande konstruktioner ingår grundläggande byggstatik, hållfasthetslära samt konstruktionsteknik för stål, trä och betong. I produktionskursen Byggplanering och -produktion studeras byggprocessens olika skeden med tillhörande handlingar och aktörer. Kursen behandlar projektering, planering och kalkylering och är projektbaserad. Övriga projektbaserade kurser är: Byggprojekt småhus (Husbyggnadsprojekt 1), Byggprojekt stora byggnader (Husbyggnadsprojekt 2), Byggkonstruktionsprojekt (Husbyggnadsprojekt 3), Installationsteknik och -dimensionering, Ombyggnad och förvaltning samt Energiprojekt (valbar).Ingenjörsstödjande kurserIngenjörsstödjande kurser utgörs av matematikkurserna Linjär algebra för ingenjörer samt Envariabelanalys för ingenjörer som läses i årskurs två (åk 2). Övriga ingenjörsstödjande kurser utgörs av Projektmetodik (åk 1), Hållbar utveckling (åk 1), Industriell ekonomi (åk 1), Ledar- och entreprenörskap (åk 3) samt Vetenskaplig metodik (åk 3). Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Genom examensarbetet ska kunskaper från utbildningen tillämpas och fördjupas. Studenten ska genom examensarbetet visa att målen för utbildningen uppnåtts.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner