Visa studentum.se som: Mobil

Business Intelligence: Magisterprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borlänge
60 hp
Startdatum: Vår 2019 - Borlänge
Antagningshistorik

Business Intelligence: Magisterprogram

BI-programmet ger en intensiv och bred utbildning i datanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, nyckelkomponenter i den så kallade BI-kedjan. Den integrerar de viktigaste komponenterna från AI med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledningDet här ettåriga magisterprogrammet i BI består av fyra perioder. Under var och en av dessa läser studenterna två kurser parallellt. Under utbildningen behandlas inom huvudområdet Mikrodataanalys och Big Data analys. Under period ett och två läser studenterna kurser som rör Business Intelligence och Artificiell Intelligens. Parallellt med dessa kurser går studenterna först kursen Statistisk beräkning med hjälp av R och sedan kursen Datainsamling och datakvalitet. Studenterna tränas i analys av företagsdata med hjälp av såväl statistiska som datavetenskapliga metoder i en Business Intelligence kontext. Dessutom tas frågor rörande datainsamling och datakvalité upp. Vid slutet av utbildningen har studenterna haft kurser som rör hur olika typer av BI-teknologier kan utnyttjas i organisationer. Programmet består av kurser som övar studenterna i praktisk färdighet i att samla in, lagra och analysera data.Under andra terminen fokuserar programmet på dataanalys inom kurserna Datamining och Rumslig analys och GIS. Under denna termin skriver studenterna sin magisteruppsats. Termin två börjar med olika fördjupningskurser i dataextrahering och spatiell dataanalys. Terminen inleds även med att en plan för examensarbetet utarbetas. I planen identifieras ett problem och ett undersökningsmål formuleras. Planen ska beskriva hur problemet lösas och vilket material arbetet kommer att bygga på samt hur tillgång till detta kan försäkras. Vidare ska det i planen redogöras för vilket lärandebehov som finns för att uppnå målet. Planen ska redovisas för en handledargrupp. Under terminen två färdigställs examensarbetet. Examensarbetet kan vara av metodologisk art och bidra till utveckling av metoder och tekniker inom mikrodataanalys. Det kan också vara ett praktiskt arbete som syftar till att förstärka en organisations Business Intelligence kedja eller förbättra den i någon del.

Så ansöker du

Kandidatexamen i ämnet statistik, ekonomi, datavetenskap, informationssystem och informationshantering eller motsvarande examen, samt följande kurser: Objektorienterad programmering, 7,5 hp, Dataanalys och statistik, 7,5 hp och Databassystem, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner
Se alla skolans recensioner