Visa studentum.se som: Mobil

Handelshögskolans logistikprogram

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg

Videoreportage

Handelshögskolans logistikprogram

Logistik handlar om flöden av varor och tjänster, information och kapital. Oavsett om det gäller ett företag som producerar för en global marknad eller för ett närområde så krävs det logistik. Logistiken är väsentlig för ett företags sätt att fungera, dess ekonomi samt konkurrenskraft. Att ha bra logistik är ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Att ständigt utveckla och förbättra ett företags flöden, både inom och mellan företag, har därför blivit allt viktigare.

Logistik förknippas ofta med fysiska transporter, men är så mycket mer. Att optimera inköpskvantiteter, produktionsflöden, lagerhållning, marknadsaktiviteter och - inte minst kapitalhantering är andra viktiga områden inom logistik. Logistikfunktionens uppgift är att kunderna ska få rätt vara eller tjänst, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

För att stärka din personliga utveckling och position på arbetsmarknaden arbetar man på Handelshögskolans logistikprogram även med färdighetsträning.

Efter logistikprogrammet har du många karriärvägar att välja bland: logistiker, logistikchef, inköpare och distributionschef i industri- och handelsföretag, logistik- och transportkoordinator i globalt verksamma koncerner etc. Utbildningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Delar av undervisningen är obligatorisk och ingår i examinationen. Det är normalt schemalagt 3-4 timmar varje dag. Du måste därutöver räkna med självstudier i betydande omfattning. Vissa delar av litteraturen är engelskspråkig.

Programmet inleds med en introduktionskurs som sätter företaget och logistikfunktionen i relation till dess omvärld och fortsätter sedan med en kurs i Handels- och transporträtt. På termin 2 så läser du nationalekonomi, både mikro- och makroekonomi samt avslutar med en kurs i statistik med miljö och logistiktillämpningar. År två på programmet så läser du kurserna Företagsekonomi 1 och 2 med delkurser inom företagsekonomins alla delområden som exempelvis marknadsföring, organisation och ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning mm. Tredje året på programmet ägnas åt kurser som ger dig den tydliga specialiseringen mot logistik och avslutas med kandidatkurs samt uppsats.

För mer information om Handelshögskolans logistikprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld.

Kompatibel med världen

Arbetsmarknaden blir alltmer global. Under din tid på Handelshögskolan har du alla möjligheter att skaffa internationella erfarenheter. Skolan samarbetar med drygt 150 partneruniversitet och har ett stort antal internationella gästprofessorer som bidrar med andra infallsvinklar. Självklart får du en internationellt gångbar examen.

Öppet för inspiration

Fler dimensioner ger bättre kunskaper. På Handelshögskolan i Göteborg har du till exempel möjlighet att välja en ekonomiutbildning där du också läser språk. Du kommer att inspireras av forskare som brinner för ekonomisk historia, internationell rätt, miljö, sociala frågor och mycket annat. Och bara det faktum att ekonomer och jurister studerar sida vid sida kommer att ge dig fler impulser och intryck.

Ambition och nyfikenhet

Det är alltså en bra blandning av människor som studerar och arbetar på Handelshögskolan i Göteborg. Men alla har två saker gemensamt – ambition och nyfikenhet. Ambition är en förutsättning. Det krävs höga betyg för att komma in på Handelshögskolan. För att du ska bli en riktigt bra ekonom eller jurist är det viktigt att du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Det är sidor som du kommer att utveckla under dina år på skolan.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar

Handelshögskolans Facebook

Examen & Intyg

Ekonomie kandidatexamen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Den varma, engagerade Handelshögskolan i framkant

Forskning kring hållbarhet är en stark tradition på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det har gett underlag ett flertal kurser med hållbarhetsrelaterat innehåll och utvecklingen av det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Som student på Handelshögskolan vid Göteborg universitet rustas du med kompetens inför...


Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Handelshögskolans logistikprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Handelshögskolans logistikprogram från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: