Visa studentum.se som: Mobil

Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg

Videoreportage

Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram

Ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg

Ekonomie kandidatprogram (180 hp) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Norden.

Ekonomprogrammet på Handelshögskolan

Programmet ger dig kvalificerade kunskaper och färdigheter för ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning.

Utbildningens mål

Under studietiden övar du successivt upp din förmåga att integrera kunskap om olika ämnen för att självständigt analysera, bedöma och hantera komplexa ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer. Kopplingen mellan ekonomiska aktiviteter och en hållbar samhällsutveckling finns med som en röd tråd i utbildningen.

Det här kan du arbeta med

Utbildningen är bred och öppnar dörrar till många yrken. Tidigare studenter arbetar som finansanalytiker, marknadsansvarig, managementkonsult, projektledare, controller och, efter vidareutbildning, revisor. Andra yrken är till exempel miljöekonom, omvärldsanalytiker, hälsoekonom, skatteekonom och forskare. Du som har sikte på ledande roller inom näringsliv och förvaltning under ditt yrkesliv får genom programmet en god grund att stå på

Så här är utbildning upplagd

Programmet har ett varierat kursupplägg och kurserna är olika långa. Valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på din utbildning. Inför termin 4 väljer du fördjupning. På termin 5 väljer du mellan att bredda eller fördjupa dig inom valfritt område, antingen i Sverige eller utomlands.

Termin 1-3

De tre första terminerna studerar du grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt juridik (handelsrätt och skatterätt). Grundkurserna är utformade och placerade i en ordning som syftar till att stimulera lärandet. En kort introduktionskurs samt två tillämpade kurser skapar sammanhang.

Termin 4

Du läser fortsättningsnivån inom det huvudområde du valt: företagsekonomi / nationalekonomi / finansiell ekonomi.

Termin 5

Om du har företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde läser du valfria kurser där du kan välja att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Kanske vill du läsa språk, psykologi eller statsvetenskap? Om du har finansiell ekonomi som huvudområde läser du minst 15 hp inom finansområdet och 15 hp är valbara inom finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Oavsett huvudområde kan du välja att studera dina kurser på hemmaplan, vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Termin 6

Du fördjupar dig i ditt huvudområde och avslutar med en kandidatuppsats.

För mer information om Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet
• Områdesbehörighet A4/4
• Engelska 6/B
• Matematik 3B/3C/C
• Samhällskunskap 1b/1a1+1a2/A

Meritkurser

Du får meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik. Behörighetsgivande kurser ger aldrig meritpoäng. Betygskravet är lägst godkänt. Högre betyg ger inte mer poäng. Du får max tillgodoräkna dig 2,5 meritpoäng.

Urval

Betyg 66% och högskoleprov 34%.

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld.

Kompatibel med världen

Arbetsmarknaden blir alltmer global. Under din tid på Handelshögskolan har du alla möjligheter att skaffa internationella erfarenheter. Skolan samarbetar med drygt 150 partneruniversitet och har ett stort antal internationella gästprofessorer som bidrar med andra infallsvinklar. Självklart får du en internationellt gångbar examen.

Öppet för inspiration

Fler dimensioner ger bättre kunskaper. På Handelshögskolan i Göteborg har du till exempel möjlighet att välja en ekonomiutbildning där du också läser språk. Du kommer att inspireras av forskare som brinner för ekonomisk historia, internationell rätt, miljö, sociala frågor och mycket annat. Och bara det faktum att ekonomer och jurister studerar sida vid sida kommer att ge dig fler impulser och intryck.

Ambition och nyfikenhet

Det är alltså en bra blandning av människor som studerar och arbetar på Handelshögskolan i Göteborg. Men alla har två saker gemensamt – ambition och nyfikenhet. Ambition är en förutsättning. Det krävs höga betyg för att komma in på Handelshögskolan. För att du ska bli en riktigt bra ekonom eller jurist är det viktigt att du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Det är sidor som du kommer att utveckla under dina år på skolan.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar

Handelshögskolans Facebook

Examen & Intyg

Efter tre år på programmet når du en ekonomie kandidatexamen som är internationellt gångbar (Degree of Bachelor of Science). För dig som vill fortsätta studera finns bland annat möjligheten att söka en masterutbildning. Efter två års studier på avancerad nivå kan du ta ut en masterexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Den varma, engagerade Handelshögskolan i framkant

Forskning kring hållbarhet är en stark tradition på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det har gett underlag ett flertal kurser med hållbarhetsrelaterat innehåll och utvecklingen av det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Som student på Handelshögskolan vid Göteborg universitet rustas du med kompetens inför...


Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: