Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Vår 2019 - Göteborg

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet på Göteborgs universitet

Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitetEn patient i vården möter ett team av olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans. För många är sjuksköterskan den kanske viktigaste, eftersom det är han eller hon som svarar för den viktiga omvårdnaden.

Utbildningen till sjuksköterska ger bred kompetens inom hälsovetenskapen och legitimation som sjuksköterska. Den kan senare byggas på med olika specialistkompetenser eller kompletteras med ledarskap för chefsroller inom vården.
Sjuksköterskan är ofta den som möter både patienten och hans eller hennes anhöriga. Ofta är det människor med en helt annan bakgrund än den egna. Att vara sjuksköterska är att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

Sjuksköterskans huvuduppgift är omvårdnad. Det innebär att han eller hon ansvarar för att patienten mår så bra som möjligt.

En utmärkande egenskap hos sjuksköterskan är också noggrannhet. Ansvaret är stort, inte minst när det gäller medicinering och journaler där konsekvenserna av misstag kan bli ödesdigra.

Många möjligheter för sjuksköterskor

Sjuksköterskor arbetar inom både offentlig och privat vård, ofta på medicinska och kirurgiska avdelningar, men även på äldreboenden, vårdcentraler och skolmottagningar liksom inom företagshälsovården. Ofta arbetar sjuksköterskan också mycket förebyggande med hälsoupplysning och råd.

Utbildningen till sjuksköterska är tre år på heltid. Det första året ägnas åt en introduktionskurs i omvårdnad, humanbiologi, symtom och tecken på ohälsa liksom åt de metoder vården förfogar över.

År två ägnas i stort sett helt åt kurser i omvårdnad, medan det tredje och avslutande året ger insikter i såväl vetenskaplig metodik som ledarskap. Under det sista året ska studenterna också förbereda och genomföra ett examensarbete inom området omvårdnad.

En stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd till regionens vårdcentraler och sjukhus. Utbildningens lokala profil anknyter till den patientnära forskning som bedrivs inom institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin. Närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en tillgång för detta.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Sjuksköterskeexamen

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Sjuksköterskeprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 00 00
sahlgrenska.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Sjuksköterskeprogrammet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner
Se alla skolans recensioner