Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Sista ansökan: 2021-04-14

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa.Specialisering inom jämlik hälsa ger möjlighet att studera hur ojämlikhet i hälsa uppstår och utvecklas men också hur orättvisor kan minskas genom strukturella insatser i samhället.Specialiseringen betonar vikten av mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa för alla.Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Om programmet 

Hälsa och ohälsa i en befolkning skapas delvis genom fördelningen av makt, möjligheter och socioekonomiska resurser.Exempel på detta är tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård, säkra bostäder och arbetsplatser samt tillgång till rent vatten och mat.Idag är tillgången till socialt stöd, resurser för att tillfredsställa dagliga behov och möjligheten att leva ett liv utan diskriminering ojämnt fördelade mellan och inom länder, vilket i sin tur påverkar förekomsten av hälsa och ohälsa.Genom att identifiera de sociala strukturer och processer som leder till orättvis och ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa i befolkningen, är folkhälsovetenskapen nära kopplad till mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa.Folkhälsovetenskapen undersöker befolkningens hälsa och ohälsa i ett socialt sammanhang.Vi fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa och de övergripande system och processer som bidrar till dessa villkor.Det kan till exempel handla om ekonomiska strukturer, politik, lagstiftning, politiska system och sociala normer.Vårt program möter dessa komplexa utmaningar genom att involvera lärare från ololika professionella bakgrunder, exempelvis folkhälsovetenskap, medicin, biostatistik, epidemiologi, sociologi, ekonomi, juridik, filosofi och vetenskapsteori. 

 

Specialisering jämlik hälsa 

Om du väljer att specialisera dig i jämlik hälsa får du avancerad kunskap om hur ojämlik hälsa uppstår och utvecklas, om dess relation till mänskliga rättigheter, samt teorier och modeller för att utjämna potentiella ojämlikheter.Kurserna fokuserar på vilken betydelse samhällets organisering och andra strukturella faktorer (politiska, ekonomiska och kulturella) har för en befolknings hälsostatus.Det inkluderar även studier av de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, så som inkomst, fattigdom, ekonomisk ojämlikhet och tillgång till hälso- och sjukvård. 

Vem ska söka? 

Vill du förstå de globala utmaningarna som orättvisor och ojämlikheter i folkhälsan skapar, samt få kunskap och verktyg för att hantera dem? Det spelar ingen roll om du är utbildad inom hälso- och sjukvård eller samhällsvetenskap,mänskliga rättigheter eller ekonomi.Om du brinner för att förstå och etiskt prioritera ingripanden mot ojämlikheter i hälsa, så ska du söka till Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap med inriktning på jämlikhet i hälsa. 

Programmets innehåll och struktur 

Den första terminen består av tre obligatoriska kurser som studenter på båda inriktningarna läser tillsammans.Den andra terminen börjar med en gemensam obligatorisk kurs i epidemiologi och biostatistik och fortsätter sedan med en djupgående kurs inom din specialisering.Under tredje terminen kan du välja kurser från andra institutioner vid universitetet, studera en termin utomlands eller praktisera inom en organisation.Du kan också välja en avancerad kurs inom din specialisering,eller gemensamma kurser där aspekter av jämlik hälsa tillämpas på temat arbete och migration.Den sista terminen ägnas åt masteruppsatsen som kan göras i samarbete med en forskargrupp eller inkludera fältstudier, och kommer att resultera i en vetenskaplig artikel.

 

För mer information om Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörig att antas till programmet är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 00 00
Fax 031-786 10 64
www.gu.se


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: