Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Utbildningstyp: Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 330 hp
Gå vidare till: Utbildningens hemsida
Kommande starter
Göteborg Sista ansökan
Vår 2019 
Höst 2019 
2019-04-15
Vår 2020 
2019-10-15

Läkarprogrammet

Läkarprogrammet på Göteborgs Universitet

LäkarprogrammetGemensamt för alla läkare är att de ska förebygga, bota och lindra sjukdom. Uppgiften kräver kompetens inom naturvetenskapliga ämnen och en förmåga att möta andra människor. För att bli kunnig i yrket krävs en gedigen utbildning.

Läkarprogrammet är med sina elva terminer en av de längsta grundutbildningarna på svenska universitet. 5,5 års heltidsstudier leder fram till läkarexamen.

Under första delen av utbildningen får studenterna teoretisk kunskap om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Studierna är då fokuserade på anatomi, cellbiologi, genetik och utvecklingsbiologi, fysiologi, biokemi och farmakologi. Studenterna genomför dessutom vetenskapliga arbeten med utgångspunkt från olika sjukdomstillstånd.

Läkarstudenterna i Göteborg får redan från början av utbildningen kontakt med patienter. En undervisningsvecka per termin under de två första åren är förlagd till vårdcentral eller sjukhus i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med en handledare får studenterna följa verksamheten på nära håll.

Under andra delen av utbildningen är undervisningen inriktad på sjukdomar, deras uppkomst, orsak, utbredning och behandling. Den största delen av undervisningen sker på sjukhus och vårdcentraler. Utbildningen inriktas mot sjukdomslära, konsultationskunskap, infektion, mikrobiologi och immunologi, hudsjukdomar, invärtesmedicin, kirurgi, neurologi, ögonsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, samhällsmedicin, psykiatri och kvinnors och barns hälsa.

En stor del av undervisningen på läkarprogrammet är föreläsningar. Men lika viktigt är studentaktiverande pedagogik med fallövningar, laborationer, grupparbeten, seminarier och litteraturuppgifter, vilket ger studenterna möjlighet att
tillämpa och fördjupa de teoretiska kunskaper de fått i föreläsningssalen. En betydande del av undervisningen sker i form av praktiskt arbete under handledning av läkare.

De flesta kurser examineras med en skriftlig eller muntlig tentamen. I vissa fall får studenterna genom praktisk tentamen visa att de lärt sig ett visst moment.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Examen & Intyg

Läkarexamen

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Läkarprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 00 00
sahlgrenska.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Läkarprogrammet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (4,0)
Baseras på 1 recensioner
Se alla skolans recensioner