Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sahlgrenska barnmorska

Barnmorskeprogrammet

Få personer inom vården har en så nära relation till kvinnor och familjer som barnmorskan. Det är barnmorskan som är stödet och tryggheten i den mycket speciella situation som ett barns födelse är. Barnmorskan har också andra viktiga uppgifter, bland annat att främja sexuell hälsa genom upplysande arbete med ungdomar.

Huvudområdet för barnmorskeprogrammet är reproduktiv och perinatal hälsa. Området är knutet till livets början och mänsklig reproduktion.

Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Vidare fokuseras på föräldraskapets utveckling, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv sexualitet och familjeplanering.

Lokal profil och värdegrund

Sahlgrenska akademins barnmorskeprogram har en lokal profil. Den betonar barnafödandet som en naturlig process, där onödiga interventioner alltid ska undvikas, och behovet av en god relation till den födande kvinnan och hennes familj. Barnmorskans stödjande roll betonas särskilt. Det innebär bland annat att barnmorskan måste ha stor förståelse för barnafödande i familje- och livsperspektiv och kunna reflektera över hur attityder och värderingar kan påverka upplevelsen av den vård som ges. Barnmorskan ska också stödja utvecklingen hos de blivande och nyblivna föräldrarna.

Utbildningen

Utbildningen är 1,5 år, motsvarande 90 högskolepoäng. De kurser som ingår fokuseras på kvinnors sexuella och  reproduktiva hälsa, normalt barnafödande, reproduktiv hälsa och komplicerat barnafödande, förlossningskonst, kvinno- och familjehälsa samt ett examensarbete inom reproduktiv och perinatal hälsa. Halva programmet utgörs av verksamhetsförlagd utbildning vilken är förlagd till Göteborg och andra orter i Västra Götaland. 

Belastningsregistret

När du som student vid Göteborgs universitet ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa enheter kräva att du som student ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Det informeras i så fall i webbverktyget för VFU Praktikplatsen.se och i välkomstbrev från din praktikplats. Som antagen student vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa får du även information på GUL-aktiviteten VFU under rubriken informaiton inför VFU.

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnmorskeprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 00 00
sahlgrenska.gu.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Barnmorskeprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner