Visa studentum.se som: Mobil

Funktionsnedsättning i det nutida samhället

Grimslövs Folkhögskola
Sammanfattning
Utbildningstyp: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsort: Distans
Längd: 1 termin
Utbildningstakt: Deltid
Studiestöd: Ja
Startdatum: Augusti 2017 - Distans
Sista ansökan: Välkommen att söka till läsåret 2017-2018!

Funktionsnedsättning i det nutida samhället

kursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället

Distansutbildning med fokus på utvecklingsfrågor

Vill du hänga med och ta del av en bred omvärldskunskap i ämnet funktionsnedsättning? Vill du studera utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder? Då är utbildningen Funktionsnedsättning i det nutida samhället något för dig!

Man kommer att gå genom många olika resurser och möjligheter som kan vara till stöd och nytta.

Kursen är unik i sitt slag och är ett mycket bra komplement till andra mer klassiska kurser och utbildningar på folkhögskolor, högskolor och universitet. Kursen är också lämplig som fortbildning för dig som redan är yrkesverksam.

Datorn som kommunikationsverktyg

Då kursen är på distans så kommer datorn och Internet att användas till stor del som kommunikationsverktyg. Du kommer med jämna mellanrum få digitala uppgiftspaket utsända till dig. Dessa kan innehålla information som ska läsas in, webbfilmer, researchuppgifter, grupparbeten, erfarenhetsutbyten i gruppen med mera.

Två obligatoriska fysiska träffar om två dagar kommer att genomföras i Växjö. Olika program kommer att användas i kommunikationen och inför kursen kommer du få instruktioner som beskriver installation och användning.

För vem är kursen?

Utbildningen riktar sig till personer som själva har någon funktionsnedsättning samt personer som är yrkesverksamma inom området. Du som söker är kanske anhörig, arbetar på en myndighet, driver projekt, går i företagsplaner eller är personlig assistent.

Entreprenörskap och nytänk kommer att genomsyra kursen och därför kan den vara intressant för dig som bedriver företagande i någon form alternativt projektverksamhet.

Kursen är bred och därför passar den även dig som arbetar inom äldrevård och hemtjänst eller med integration, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Anpassas efter deltagarnas erfarenheter

Kursen välkomnar deltagares egna idéer och förslag på metoder, kunskapsinriktningar och idéer. Detta ökar delaktigheten och skapar just en sådan kurs som varje deltagare kan få ut maximalt av. Man kommer att använda flera olika nya metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att lära, utvecklas och få mer erfarenhet med inriktning på funktionsnedsättning i det nutida samhället.

Olika teman

Kursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället bygger på olika teman/ämnen som kommer löpa i en viss ordning. Längden på de olika temana kommer att vara 2–3 veckor och överlappning kommer att ske.

En bit in i kursen kommer varje deltagare ha ungefär tre pågående teman samtidigt. Vissa områden/förhållningssätt kommer att löpa som en röd tråd och genomsyra hela kursen och alla teman. Nytänkande, entreprenörskap och omvärldsbevakning är tre sådana exempel.

Utökat närverk

Efter att du avslutat kursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället kommer du ha ny kunskap, nya erfarenheter, nya idéer, tankar och inspiration. Ett utökat nätverk av personer som alla på olika sätt har anknytning till området funktionsnedsättning. Utöver kursens kontaktperson kommer du att få möta flera andra personer som har sin expertis inom olika närbesläktade områden till funktionsnedsättning.

För mer information om Funktionsnedsättning i det nutida samhället, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

3 års gymnasium eller motsvarande. Löpande antagning tills kursen är fylld. Välkommen med din ansökan till Grimslövs folkhögskola!

Du ansöker via skolans hemsida.

Examen, diplom m.m.

På folkhögskolans allmänna kurs får du inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.

Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Kursinnehåll

 • Terminologi och begreppsförklaring
 • Omvärldsbevakning
 • Framtiden, trender och nyheter
 • Inspiration, förebilder och goda exempel
 • Att bedriva idé- och utvecklingsarbete
 • Resurser runt om i samhället
 • Nya organisationsformer, arbetssätt och metoder
 • Informationshantering
 • Samhällets strukturer och organisering
 • Företagande och entreprenörskap
 • Finansiärer och bidragsgivare
 • Tillgänglighet i vardagen
 • Lagar, regler och rättigheter
 • Ny teknik, nya sätt att kommunicera

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Grimslövs Folkhögskola

Studera på Grimslövs folkhögskola.

Grimslövs Folkhögskola

Grimslöv folkhögskola är belägen i en vacker omgivning i Alvesta kommun, Kronobergs län, och erbjuder olika utbildningar med inriktning hälsa och friskvård i ett brett perspektiv.

Grimslövs folkhögsklolas vision är "att göra skillnad". Studietiden på folkhögskolan ska upplevas som en förändring i positiv riktning för alla studerande där alla erbjuds möjligheten att utvecklas som människor.

Nöjda studerande vid Grimslövs folkhögskola

Helhetsbedömningen av verksamheten på Grimslövs folkhögskola just nu är att 96,1% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. De populära yrkesinriktade kurserna ligger, år efter år, på ”tjugo-i-topplistan” av alla landets 150 folkhögskolor när det gäller antalet sökande per plats. 

Folkhögskolan utgår från dina behov

Att läsa på folkhögskolan är annorlunda jämfört med andra studieformer, eftersom folkhögskolan förenar teori och praktik samtidigt som olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möter varandra.

Som studerande på skolan pluggar du ofta ämnesövergripande och utgår från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktig, du är med och påverkar din utbildning och utveckling i ett växelspel med andra.

Antagning till Grimslövs folkhögskola

Grimslövs Folkhögskola gör en bedömning av de sökandes behov, förutsättningar och försöker skapa studiegrupper som är sammansatta av deltagare med olika kön, åldrar och erfarenheter. Stor vikt lägger man vid din attityd och motivation till att studera. Skolan ser gärna att du som söker vill bo på internatet under studietiden. Det ger dig en social gemenskap som bidrar till att de kunskaper som undervisningen ger fördjupas i möten och samtal på fritiden.

De formella förkunskapskrav som varje kurs kräver hittar under respektive kurs. Lämna en intresseanmälan till skolan och boka in en tid för ditt besök.

NYHET! 

På Grimslövs folkhögskola finns nu två stycken nya spännande utbildningar - Safari & vildmark – internationell yrkesutbildning och Bergs & Forsguide!

Visa alla utbildningar med Grimslövs Folkhögskola

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Funktionsnedsättning i det nutida samhället.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors

Kontaktuppgifter till Grimslövs Folkhögskola

Grimslövs Folkhögskola

Grimslövs Folkhögskola
340 32 Grimslöv