Visa studentum.se som: Mobil

Yrkeslärarprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Distans
1,5 år
Deltid
CSN-berättigad
Antagningshistorik

Yrkeslärarprogrammet

Om programmet

Det finns ett stort behov av yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller yrkesutbildning i vuxenutbildningen. Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet och yrkeskunskaper och som vill arbeta som yrkeslärare. Utbildningen leder till yrkeslärarexamen. Du blir behörig att undervisa i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Utbildningen ges på halvfart, bedrivs mestadels på distans med  5-6 dagar campusträffar per termin. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en gymnasieskola eller vuxenutbildning där du ges möjlighet att ta del av och utöva yrkeslärarens uppdrag samt undervisning i dina yrkesämnen. 

Utbildningens innehåll

I början av utbildningen knyts ditt yrkes­kunnande ihop med din roll och ditt uppdrag som yrkeslärare. Under utbildningens gång fördjupar du din didaktiska och ämnesdidaktiska kompetens och du läser kurser i följande områden:       
Lärandeteorier och yrkeskunnande
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Specialpedagogik
Styrdokument, bedömning och betygsättning
Styrsystem, organisation och bedömning
Utvecklingsarbete och aktionsforskning
Utvärdering
Verksamhetsförlagd utbildning
Yrkesdidaktiska tillämpningar

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den del som kallas för VFU genomförs på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen. Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och utveckla din yrkeslärarroll, utifrån din yrkeserfarenhet och tillsammans med de kunskaper som din utbildning gett dig. Du får möjlighet att planera, genomföra, reflektera över och diskutera din egen undervisning. Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst. Vid kursstarten lämnar du förslag på placering av din verksamhetsförlagda utbildning.

Så ansöker du

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt särskild behörighet kopplad till ämne.

Urval: Platsgaranti

Ytterligare ansökningshandlingar: Du ansöker om särskild behörighet till det eller de yrkesämnen inom gymnasieskolans yrkesprogram som du anser att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Yrkeslärarprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Yrkeslärarprogrammet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.