Visa studentum.se som: Mobil

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du behöver inte ha läst språk på universitetsnivå tidigare, men måste ha en kandidatexamen (eller motsvarande) i valfritt ämne och goda läs- och skrivfärdigheter i det språk du väljer att ta ut din examen i. Studierna ger dig de språkvetenskapliga verktyg du behöver för att utforska, tolka och förstå olika språkliga och kulturella yttringar, och komma fram till hur diskurser om kultur och kulturella skillnader kan påverka kommunikationen mellan och om olika kulturer. Du får kunskap och färdighet för att analysera och diskutera kommunikativa manifestationer av kultur, och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter som blir allt vanligare i en verklighet präglad av mångkultur och mångspråkighet. Språkkunskaper, generella kompetenser och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av potentiella arbetsgivare. Tänkbara yrken är till exempel inom turism, kommunikation, utredningsarbete, arbete med PR, HR, migrations- och integrationsfrågor och inom NGO:s, m.m. Den möjliga arbetsmarknaden är alltså mycket bred och de potentiella arbetsgivarna många. Programmets tvärspråkliga upplägg innebär att du kommer att läsa tillsammans med studenter i andra språk än det du valt. Detta i sig ger interkulturella erfarenheter och förbereder för ett internationellt arbetsliv.

Student med magisterexamen från Språkvetenskaplig magister H2SPV är behörig att påbörja andra året i programmet.

Så ansöker du

Kandidatexamen alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete 15 hp på fördjupningsnivå eller motsvarande utländsk examen med självständigt arbete (15 hp). För respektive huvudområde i programmet krävs 60 hp i engelska, franska, spanska eller tyska eller 90 hp i arabiska eller ryska eller 120 hp i japanska eller kinesiska eller motsvarande genom reell kompetens. Den reella kompetensen prövas av institutionen. För studenter som väljer afrikanska språk som huvudområde i programmet ställs inga krav på språkkunskaper i afrikanska språk. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6. Student med magisterexamen från språkvetenskaplig magister H2SPV är behörig att påbörja andra året av programmet. Förkunskapskrav för valbara kurser anges i respektive kursplan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.