Visa studentum.se som: Mobil

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Antagningshistorik

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du behöver inte ha läst språk på universitetsnivå tidigare, men måste ha en kandidatexamen (eller motsvarande) i valfritt ämne och goda läs- och skrivfärdigheter i det språk du väljer att ta ut din examen i. Studierna ger dig de språkvetenskapliga verktyg du behöver för att utforska, tolka och förstå olika språkliga och kulturella yttringar, och komma fram till hur diskurser om kultur och kulturella skillnader kan påverka kommunikationen mellan och om olika kulturer. Du får kunskap och färdighet för att analysera och diskutera kommunikativa manifestationer av kultur, och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter som blir allt vanligare i en verklighet präglad av mångkultur och mångspråkighet. Språkkunskaper, generella kompetenser och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av potentiella arbetsgivare. Tänkbara yrken är till exempel inom turism, kommunikation, utredningsarbete, arbete med PR, HR, migrations- och integrationsfrågor och inom NGO:s, m.m. Den möjliga arbetsmarknaden är alltså mycket bred och de potentiella arbetsgivarna många. Programmets tvärspråkliga upplägg innebär att du kommer att läsa tillsammans med studenter i andra språk än det du valt. Detta i sig ger interkulturella erfarenheter och förbereder för ett internationellt arbetsliv.

Student med magisterexamen från Språkvetenskaplig magister H2SPV är behörig att påbörja andra året i programmet.

För mer information om Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs en svensk eller utländsk kandidatexamen (alternativt 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå). Därutöver krävs Engelska 6 samt 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska, eller motsvarande reell kompetens som prövas av institutionen. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet. Student med magisterexamen från Språkvetenskaplig magister H2SPV är behörig att påbörja andra året i programmet.

Examen & Intyg

Masterexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram från Göteborgs universitet - Humanistiska fakulteten, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: