Visa studentum.se som: Mobil

Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg
Sista ansökan: 2022-04-18
Antagningshistorik

Om utbildningen

Ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

SE EN FILM OM PROGRAMMET

Programmet ger dig förmågan att förstå och arbeta med samhällsfrågor på såväl global som lokal nivå. Du kommer att lära dig att analysera förändringsprocesser och hållbarhetsutmaningar genom att studera regional analys, näringslivshistoria, fysisk planering, miljöhistoria, nationalekonomi, innovation och entreprenörskap. Du kommer också att lära dig hantera både kvantitativa och kvalitativa analysverktyg samt att kunna kommunicera dina resultat.

Det här kan du arbeta med
Efter avslutat program kan du söka olika typer av jobb där det ingår kvalificerat utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Det innebär att du jobba som exempelvis utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom privata företag, offentliga verksamheter samt inom idéburna organisationer. Programmets samhällsvetenskapliga bredd gör dig också väl förberedd för specialiserade masterstudier inom ekonomi, geografi och historia.

Såhär är utbildningen upplagd
Programmet ger breda kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling genom att kombinera ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi samt innovation och entreprenörskap. Förutom att tillhandahålla en bred och flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi ger programmet en tydlig specialisering mot ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på studentens val. Under de tre första terminerna läser alla studenter gemensamma kurser och här läggs grunden för utbildningen. Inför termin 4 väljer studenterna huvudområde. Valbara huvudområden är ekonomisk historia och kulturgeografi.

Termin 1
Innovation och entreprenörskap i samhällsanalys, 15 hp (IEG190)
Den moderna ekonomins framväxt - 1900- talets ekonomiska historia, 7,5 hp (EHG190)
Befolkning, migration och städer, 7,5 hp (KGG190)

Termin 2                 
Samhällsanalys i tid och rum, 15 hp                        
Statistiska grunder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp

Termin 3
Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp
Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp
Global ekonomi och lokal utveckling, 7,5 hp                         
Growth and welfare in a historical perspective, 7,5 hp

Termin 4
Ekonomisk historia fortsättningskurs, 30 hp (EHG200)
eller
Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp (KGG210)

Termin 5
Valbara kurser, 30 hp  - Möjlighet till utbytesstudier eller praktik                                                      

Termin 6                                    
Ekonomisk historia fördjupningskurs, 30 hp (EHG300)
eller
Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp (KGG310)

Examen
Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen (Bachelor) i antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi. Du har sedan möjlighet att söka en masterutbildning och läsa vidare på avancerad nivå för att efter två år ta ut en masterexamen.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,7)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner