Visa studentum.se som: Mobil

Psykologprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Psykologprogrammet

Viktig information inför antagningen VT20 gällande högskoleprovet

I antagningen till vårterminen 2020 kommer Psykologprogrammet att vikta sökandes resultat på högskoleprovet. Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, den verbala, väger tyngre än den andra delen, den kvantitativa.
Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på programmet. Det är fortfarande ditt totala resultat som du konkurrerar med. Läs mer om detta här:
Antagning.se
Studera.nu

Observera att viktning sker automatiskt

Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till högskolan. Viktningen sker automatiskt. Det innebär att om du söker utbildningar där viktning används och samtidigt söker utbildningar där viktning inte används, kommer ditt resultat på högskoleprovet att anpassas automatiskt.

Komplettering via Socialstyrelsen

Personer som har kompletteringsbehov hänvisas till Socialstyrelsen, deras upplysningstjänst i frågor om behörighet och legitimation, telefon +46 (0)752473000

Arbetsområden & om utbildningen

För att arbeta som psykolog behöver du gå en femårig psykologutbildning, psykologprogrammet. Det inriktar sig på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som man behöver i psykologyrket. Vad jobbar psykologer med och var jobbar de? Två tredjedelar av de yrkesverksamma psykologerna jobbar idag inom hälso- och sjukvården; merparten jobbar inom psykiatrin, såväl barn-och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri och inom primärvården, främst på vårdcentraler. Inom hälso- och sjukvården är psykologens huvuduppgift att utreda och behandla psykisk ohälsa samt handleda andra yrkesgrupper. En tredjedel av psykologerna arbetar idag inom skolan eller inom arbetslivets psykologi. I skolan arbetar man med såväl förebyggande insatser som utredningar och åtgärder av olika slag. Inom arbetslivet rör det sig huvudsakligen om utredningar och insatser för att exempelvis förbättra arbetsmiljö, ledarskap och teamarbete. Mer generellt kan man säga att psykologers arbetsuppgifter är utredning, psykologisk behandling, rådgivning, konsultation och handledning. Psykologprogrammet är en generalistutbildning och ska förbereda för psykologisk yrkesverksamhet inom alla dessa olika sektorer och för dessa arbetsuppgifter.

För att självständigt kunna utöva psykologyrket ska du efter psykologexamen under ett år göra praktisk tjänstgöring, PTP, och därefter kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Följande kurser ingår i programmet från och med höstterminen 2017:

År 1:
Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket, 7,5 hp
Utvecklingspsykologi, 22,5 hp
Psykologi som vetenskap, 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp
Gruppsykologi, 15 hp

År 2:
Etnisk mångfald och psykologprofessionen, 7,5 hp
Människan som samhällsvarelse, 7,5 hp
Kognitiv psykologi, 15 hp
Biologisk psykologi, 15 hp
Personlighetspsykologi, 15 hp

År 3:
Behandlingsforskning och testmetodik, 7,5 hp
Psykisk hälsa 22,5 hp
Juridik och etik 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp

År 4:
Utredning och psykologisk behandling av individer I, 30 hp
Arbets- och organisationspsykologi, 22 hp
Utredning och psykologisk behandling av individer II, 8 hp

År 5:
Utredning och psykologisk behandling av individer III, 8 hp
Psykologisk behandling i grupp, 3 hp
Konsultation och handledning, 4 hp
Metoder för psykologisk forskning, 15 hp
Examensarbete, 30 hp

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Psykologexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner