Visa studentum.se som: Mobil

Pedagogik, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
3 år
Heltid
CSN-berättigad
Antagningshistorik

Videoreportage

Pedagogik, kandidatprogram

Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemnivå. Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor som är grundläggande för det växande kunskapssamhället.

Innehåll

I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell forskning. Innehållet kretsar kring utbildning och kompetensutveckling knutet till individers livslånga lärande, betydelsen av olika utbildningsinitiativ för demokrati, samhällsutveckling och politiska strävanden på nationell och internationell nivå, liksom hur utbildning är relaterad till makt och social differentiering.

I projektform får du lära dig hur man planerar, genomför, leder och utvärderar projekt.

Du får också utveckla generiska färdigheter som till exempel att utreda, kartlägga, organisera, analysera, kommunicera, arbeta mot en deadline och att samarbeta.

Under utbildningens fjärde termin väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning i önskad riktning. Du kan läsa kurser utomlands, vid Göteborgs universitet eller annat lärosäte i Sverige.

Göteborgs universitet har samarbetsavtal med många universitet världen över.

Examen & Intyg

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik.

Fortsatta studier

Programmet förbereder för vidare studier på avancerad nivå.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finns masterprogram inom Utbildningsvetenskaplig forskning, Barn- ochungdomsvetenskap,Informationsteknologi-ochlärande, AktionsforskningsamtUtbildningsledarskap.

 Eftergenomfördmasterutbildningärdubehörigattstuderavidarepåforskarnivå.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Pedagogik, kandidatprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Pedagogik, kandidatprogram via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.