Visa studentum.se som: Mobil

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla verksamheten i förskola/skola genom aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att du som lärare granskar din egen praktik och prövar vägar för att utveckla den. Du arbetar med detta tillsammans med dina kollegor. Genom processen kan ni utveckla förmågan att analysera den egna praktiken och dra slutsatser om hur praktiken ska utvecklas vidare. I studierna stärker du din professionella kompetens och får därigenom möjligheter att påverka både din egen undervisning och skolans utveckling. Hörnstenar i programmet är reflektion, kollegialt lärande och teorier om skolutveckling. I vår nordiska kontext utgår vi från demokrati och bildning som centrala aspekter av aktionsforskning.

  • År 1 anknyter till skolutveckling generellt och aktionsforskning specifikt (Aktionsforskning och skolutveckling 15 hp; Aktionsforskning som forskningsfält 15 hp).
  • År 2 påbörjas ett utvecklingsarbete på egen arbetsplats kopplat till forskningsmetodik (Utvecklingsarbete och forskningsmetod 15 hp). En av fyra valbara kurser väljs för egen fördjupning (Handledning 15 hp, Pedagogiskt ledarskap 15 hp, Vuxnas lärande 15 hp, Forskningsmetodiska tekniker, 15 hp).
  • År 3 (Vetenskapsteori och metodologi 15 hp) samt ännu en av de fyra valbara kurserna (15 hp).
  • År 4 genomförs masteruppsatsen om 30 hp.

Programmet kvalificerar för forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Så ansöker du

För antagning till programmet krävs avlagd lärarexamen eller avlagd kandidatexamen med inriktning mot pedagogik eller didaktik om minst 180 högskolepoäng. För särskild behörighet krävs minst två års arbete om minst halvtid i pedagogisk yrkesverksamhet efter examen.

Examen & Intyg

Masterexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.