Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av näringsriktig mat för att möta behoven hos en växande världsbefolkning, samtidigt som vi minskar det ekologiska avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem, samt främjar landsbygdsutvecklingen. Vill du anta utmaningen?

Haven och kustområdenas vatten, men även sjöar och vattendrag, utgör fantastiska resurser som måste förvaltas och tas om hand på ett hållbart sätt. Det nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser behandlar skapandet av en hållbar blå, marin, tillväxt från såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig och designmässig aspekt.  Programmet är ett samarbete mellan fyra nordiska universitet, förutom Göteborgs universitet även Nord-Universitetet Bodø i Norge samt Hólars högskola och Universitetet i Akureyri på Island. Dessutom samarbetar lärosätena med ett ledande amerikanskt universitet med marin inriktning, University of New England i Maine, USA.

Utbildningen fokuserar på vattenbruk och fiskeri, men också på växelverkan mellan dessa i både lokala och globala kontext. Hela värdekedjan från Hav till bord behandlas, med en tydlig inriktning mot entreprenörskap.

Programmets innehåll

Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs om 15 högskolepoäng, som ges tillsammans av de fyra nordiska universiteten. Kursen innefattar, förutom internetbaserad undervisning, också tre perioder där alla studenter samlas. Dessa tre perioder, om en vecka vardera, förläggs till Nord-Universitetet i Bodö, Holar på Island och som avslutning till Göteborgs universitets forskningsstation på Kristineberg eller Tjärnö.

Efter den obligatoriska kursen kan du för den resterande delen av det första året fritt välja bland ett sjuttiotal kurser (5-30 högskolepoäng vardera), som ges av de nordiska partneruniversiteten, samt av University of New England. Minst 30 högskolepoäng måste tas vid ett av de andra nordiska partneruniversiteten.

Det andra året består av ett individuellt självständigt arbete, starkt kopplat till aktuell forskning och/eller innovation och utveckling. Det kommer också att ordnas gemensamma seminarier och aktiviteter där du får en chans att regelbundet träffa de andra studenterna på programmet.

Rekommenderade kurser

Eftersom programmet är tvärvetenskapligt uppmuntras du att välja både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Men du kan också välja en kursprofil med inriktning mot antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Du kommer under introduktionskursen att få träffa forskare och representanter från industri och myndigheter, av dessa samt av våra studievägledare kommer du att få vägledning i ditt val av kurser, och utifrån dina intressen samt förkunskapskraven på respektive kurs, skapas en individuell studieplan.

Se hela kurslistan på www.swemarc.gu.se/MARBIO

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta inom näringsliv, på myndigheter eller fortsätta med en forskarutbildning. Genom det nordiska masterprogrammet kommer du att få goda kontakter med intressenter inom såväl den privata sektorn som förvaltningsmyndigheter och högre utbildning över hela världen. Att programmet innebär mobilitet mellan länder ger dig också värdefull kompetens då arbetsmarknaden i hög grad är internationell.

Du kommer också att få god kunskap om moderna transdisciplinära metoder för att implementera FNs livsmedel och jordbruksorganisations (FAO) konventioner om ansvarsfullt fiske och ekosystemaspekter av vattenbruk, något som är avgörande för den som arbetar med havet.

Examen

I programmet ingår en obligatorisk kurs (15 högskolepoäng) och för erhållande av examen ska 60 högskolepoäng vara i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Av de återstående 45 högskolepoäng av valbara kurser som ingår i examen, får högst 30 poäng vara på grundnivå.

Så ansöker du

Kandidatexamen (180 hp) inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och konst. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellttest såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights