Visa studentum.se som: Mobil

Naturvetenskapligt basår

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
1 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik

Videoreportage

Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet

Ett naturvetenskapligt basår ger dig samma behörighet för fortsatta studier inom naturvetenskap som det naturvetenskapliga programmet vid gymnastet. Du får dessutom platsgaranti för fortsatta studier.

Det naturvetenskapliga basåret vid Göteborgs universitet innebär ett års heltidsstudier inom följande ämnen;

  • Matematik (ger behörighet motsvarande matematik E)
  • Fysik (ger behörighet motsvarande fysik E)
  • Kemi ( Ger behörighet motsvarande kemi B)
  • Biologi (ger behörighet motsvarande biologi B)

Under året läser du en kurs i varje ämne som omfattar 15 högskolepoäng. Du behöver inte läsa samtliga ämnen utan kan även välja att enbart välja kurser där du behöver komplettera för att bli behörig.

Utbildningen är upplagd efter samma principer som övriga universitetsutbildningar. Det innebär att du koncentrationsläser de olika kurserna under det läsår utbildningen varar. Under den första terminen läser du matematik och fysik parallellt hela terminen. Under den andra terminen läser du först kemi och därefter biologi.

När du läst det naturvetenskapliga basåret och fått ett godkänt resultat har du behörighet att läsa vidare vid naturvetenskapliga utbildningar. Du är dessutom garanterad en studieplats vid någon av de naturvetenskapliga utbildningarna vid Göteborgs universitet. De högskolepoäng som du läser under de naturvetenskapliga basåret kan du däremot inte räkna in i din universitetsexamen.

Så ansöker du

Antagning till naturvetenskapligt basår görs en gång om året till höstterminen (15 april är sista ansökningsdag). Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och matematik C.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Fortsatta studier

Efter att du blivit godkänd under det naturvetenskapliga basåret är du behörig för fortsatta hägre studier inom det naturvetenskapliga området. Du har dessutom platsgaranti vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.