Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Matematiska vetenskaper, masterprogram

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Matematiska och statistiska modeller, beräkningar och analyser är av fundamental betydelse inte bara inom teknik och naturvetenskap utan numera även inom medicin, ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap.

Matematiken är ett mycket livaktigt forskningsområde som dels utvecklas i växelverkan med tillämpningsområdena, men som också lever sitt eget liv på egna villkor. Från ett antal uppställda förutsättningar kan man med rent logiska, deduktiva metoder ofta dra de mest långtgående slutsatser. Spänningsfältet mellan dessa poler, verkligheten och den axiomatiska idévärlden, är matematikens och därmed matematikerns värld.

Exempel på några tillämpade verksamheter där matematiska och statistiska modeller och metoder utgör en förutsättning för att lyckas är

  • designa en bil för minimal bränsleförbrukning och maximal säkerhet
  • optimera personalbemanning för flygbolag
  • identifiera sjukdomsframkallande gener
  • bedöma effekter och biverkningar av ett läkemedel
  • kryptera information för säkrare internetanvändning
  • bedöma risker och chanser i optionsprogram.

Om utbildningen

Masterprogrammet har inriktningarna Matematik, Tillämpad matematik, Finansmatematik, Matematisk statistik och Statistisk inlärning och AI. Inom varje inriktning finns ett stort utbud av kurser på avancerad nivå att välja ur, varav många är gemensamma med forskarutbildningen. Det finns även möjlighet att komplettera med kurser på grundnivå och att bredda sig inom ett valfritt ämne.

Valfriheten är stor på programmet. Det finns en enda gemensam obligatorisk kurs och utöver denna finns det inom de olika inriktningarna krav att läsa 4-8 kurser från listor av rekommenderade inriktningskurser. Resterande 3-7 kurser kan man välja helt fritt.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 hp, vilket med fördel kan göras i samarbete med någon aktör utanför högskolan eller inom någon av forskargrupperna på Matematiska vetenskaper.

Programmet ges av Institutionen för matematiska vetenskaper i ett tätt samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Inriktningen Finansmatematik ges i samarbete med Handelshögskolan. Programmet är internationellt och kurserna ges vid behov på engelska

Forskningsanknytning

Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers är Sveriges största institution inom matematik och matematisk statistik. Det betyder att det finns ett stort antal forskargrupper inom många olika delar av de matematiska vetenskaperna. Detta borgar för god forskningsanknytning på de avancerade kurserna och också möjligheter att välja bland ett stort antal forskarutbildningskurser.

Arbetsmarknad

Matematiker och statistiker arbetar inom vitt skilda områden av utveckling och forskning såsom utveckling av läkemedel, mobiltelefoni, fordons- och flygteknik, krypteringsmetoder, bildbehandling och datorgrafik. De arbetar även inom andra verksamheter som kräver avancerade matematiska eller statistiska metoder, till exempel för att optimera resursanvändningen med hänsyn till miljö och ekonomi eller för att bestämma optionspriser eller försäkringspremier.

Masterutbildningen kan profileras med ämnesspecialisering och med matematiskt djup eller bredd för att passa för en framtida verksamhet inom ett eller flera av samtliga dessa spännande arbetsområden. Efter genomgånget program är du dessutom väl förberedd om du vill gå vidare med studier inom forskarutbildningen.

Exempel på viktiga arbetsgivare är läkemedels-, industri- och konsultföretag, försäkringsbolag, finansinstitut, myndigheter, universitet och högskolor.

I SACO:s rapport om framtidsutsikter för olika akademikeryrken bedöms efterfrågan på matematiker och statistiker att vara hög på fem års sikt. Man bedömer att arbetsmarknaden kommer att expandera och att konkurrensen om jobben är låg.

Så ansöker du

Förutom en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 75 högskolepoäng sammanlagt i matematik och matematisk statistik, varav minst 15 högskolepoäng ska vara på fördjupningsnivå. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights