Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogrammet i Kriminologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Masterprogrammet i Kriminologi

Masterprogrammet i kriminologi vid Göteborgs universitet leder fram till en masterexamen i kriminologi. Programmet omfattar 120 högskolepoäng motsvarande fyra terminers heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på helfart.

Programmet riktar sig till dig som vill få fördjupad kunskap om varför människor begår och utsätts för brott, förstå vilka åtgärder som är lämpliga för att hindra brottslighetens uppkomst och skadeverkningar samt kunna tillämpa kriminologisk kunskap i praktiskt arbete. Programmet behandlar brott och åtgärder i bred bemärkelse. Det är därför särskilt lämpligt för dig som vill kunna arbeta med brottsförebyggande verksamhet, trygghet och säkerhet, men lämpligt även för dig som vill kunna ge ett kriminologiskt perspektiv på konflikthantering, arbetsmiljö- och hälsoarbete, personalplanering eller organisationsutveckling.

Programmet strävar efter att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att få fördjupade kunskaper om sambanden mellan hur och varför lagar och andra regler uppkommer, hur och varför människor begår och utsätts för brott, samt hur, varför och med vilka effekter samhället vidtar olika åtgärder i syfte att hindra brottslighetens uppkomst och skadeverkningar. Att skapa en god förståelse av hur sammansmältningen av individuella livsöden, lokala livsvillkor och globala skeenden fungerar är centrala inslag i programmet. Stort värde sätts på förmågan att kunna anlägga olika perspektiv på kriminologiskt relevanta problem och kunna utforska dessa med varierande metoder.

Du tränas vidare i att förstå hur kriminologisk kunskap kan komma till praktisk användning i yrkesmässig verksamhet inom såväl offentlig förvaltning och privat näringsliv som i ideellt föreningsarbete och civilsamhället i stort. Brott och otrygghet är ständigt aktuella i samhällsdebatten, tar ansenliga mängder av samhällets resurser i anspråk och är relevanta för det omfattande risk- och säkerhetsarbete som görs inom stat och kommun, företag och föreningsliv. Arbetsuppgifter med brottsförebyggande och trygghetsskapande inslag utgör idag också en betydande och växande andel av arbetsmarknaden. Kriminologisk kunskap kan därför göra stor nytta i det samtida samhället.

Programmet består av sex kurser om 15 hp vardera samt ett examensarbete om 30 hp, upplagt enligt följande:

Termin 1

Kurs 1: KR2103, Kartläggning av brott och otrygghet – omfattning, struktur och förändring, 15 hp.
Kurs 2: SF2322, Applied Qualitative Research Methods, 15 hp.

Termin 2

Kurs 3: KR2201, Aktuell kriminologisk teoribildning, 15 hp.
Kurs 4: KR2202, Åtgärder mot brott – teoretiska och praktiska perspektiv, 15 hp

Termin 3

Kurs 5: KR2104, Organisering och samverkan på det rättsliga fältet, 15 hp
Kurs 6: SF2321, Applied Statistical Analysis, 15 hp, alternativt SF2324 Introduction to Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists, 15 hp

Termin 4

Kurs 7: KR2500, Examensarbete för master i kriminologi, 30 hp.

Undervisningsformer och pedagogisk profil

Undervisningen på programmet syftar till att studenterna ska utveckla förmågan att samla in, bearbeta, värdera och presentera information. Med hjälp av varierande undervisnings- och examinationsformer, med sikte på tänkbara arbetsuppgifter efter avslutade studier, är ambitionen att utveckla självständighet och ansvarstagande för både sin egen och andras kunskapsutveckling. Under din studietid använder du därför forskningsresultat, teorier och metoder för att planera kartläggningar, ta fram beslutsunderlag, utforma åtgärdsplaner, genomföra omvärldsanalyser, lägga upp och utföra utvärderingar, med mera. Undervisningens fokus ligger på instruktion och handledning i anslutning till praktiska övningar och examinationsuppgifter, även om mer traditionella föreläsningar och seminarier också förekommer. Att skriftligt och muntligt presentera egna arbeten och kommentera andras är en självklar del av undervisningen.

Så ansöker du

Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Behörig att antas till programmet är även den som har uppnått fordringarna för socionomexamen, lärarexamen (minst 180 hp) eller juristexamen, och har godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Utöver tidigare högskolestudier krävs dessutom Svenska B/Svenska 3 och Engelska B /Engelska 6, eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner