Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kultur, kandidatprogram

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Varför delar människor in sig i grupper som vi och dom? Vem har makten att bestämma vad som är finkultur och vad som är skräpkultur? Hur uppstår föreställningar om vad som är ett normalt sätt att utrycka sin identitet? Inom kandidatprogrammet Kultur får du möjlighet att med kritiska och vetenskapliga verktyg utforska kulturens mångsidiga uttryck i spänningsfälten mellan historia och samtid, individ och samhälle samt mellan lokala och globala förändringsprocesser. Särskild tyngdpunkt läggs inom utbildningen vid frågor som rör makt och demokrati, då du får granska hur normer och invanda uppfattningar om till exempel genus, klass, ålder eller etnicitet uppstått samt hur de förmedlas mellan människor.

I programmet varvas teoretisk och praktisk kunskap, så att du efter att du tagit examen har kompetens att både analysera och ta del i samhälls- och kulturdebatten. Du kommer lära dig att granska kulturpolitiska beslut, om hur traditioner upprättas och om de komplexa maktförhållanden som formar stadsrummet. Du övar på att undersöka hur kulturella värderingar skapas och speglas genom estetiska uttryck som text, bild, musik och film. Du får även utforska människors livsvillkor och föreställningsvärldar genom att intervjua, observera samt genom att följa kulturella spår mellan vardagslivets analoga och digitala sammanhang.

Genom projektledning och grupprocesser får du möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga, så att dina teoretiska kunskaper kan omsättas i praktiken. Som student kan du även välja att utveckla dina yrkesfärdigheter inom skrivande, förvaltning och museikunskap under utbildningens gång.

För dig som är intresserad av frågor som rör demokrati, jämställdhet och likabehandling erbjuder programmet en tvärvetenskaplig miljö, där du får möta lärare från ämnen som etnologi, sociologi, musikvetenskap, konst- och bildvetenskap, filmvetenskap, genusvetenskap samt idé- och lärdomshistoria. Detta ger dig en bred kulturvetenskaplig kompetens, vilken kan komma till användning i snart sagt alla sammanhang där kommunikation, kunskap och kultur är på agendan.

Inom programmet blandas praktiska moment med fördjupning inom teoretiska perspektiv på kultur, makt och identitet. Under samtliga år utförs fältundersökningar, där du får praktisk övning i kulturvetenskapliga metoder, som djupintervjuer och kritisk bild-, text- samt medieanalys. Utbildningen omfattar även planering och utförande av publika evenemang, där du som student har möjlighet att kommunicera kulturvetenskapliga perspektiv till samarbetsorganisationer eller allmänheten.

Programmets andra år inleds med en breddningstermin, där du själv kan välja ett kulturvetenskapligt ämne du vill fördjupa dig i, med möjlighet till utlandsstudier. I början av det tredje året har du två månaders praktik på en arbetsplats, så att du får förståelse för hur dina kompetenser kan omsättas i yrkeslivet. Innan du tar examen kommer du också att utföra en självständig undersökning, som skall resultera i din kandidatuppsats.

Efter att du tagit din examen kommer du ha kunskaper och färdigheter som är värdefulla inom ett flertal yrkesområden där kultur, normer, demokrati och jämställdhet är viktiga frågor. Det kan exempelvis röra sig om konst- eller kulturhistoriska museer, stadsplaneringsprocesser, utredningar och kulturprojekt inom det offentliga området eller självständigt entreprenörskap med inriktning mot kulturevenemang. Att arbeta inom media, turism eller folkbildning, som kulturskribent eller som kritiker är andra möjliga karriärvägar.

Du har även möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå, exempelvis inom mastersprogrammet Kultur & demokrati. Beroende på vilken inriktning din kandidatuppsats har kan du även bli behörig till program som Gendering practices, Kritiska studier eller Kommunikatörsprogrammet.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg
Highlights