Visa studentum.se som: Mobil

Kultur, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Kultur, kandidatprogram

Är du intresserad av kulturens roll i samhället? Vill du arbeta inom kultursektorn, till exempel på muséer eller med att arrangera kulturevenemang, i turistnäringen, som handläggare på kulturförvaltning, med stadsplanering, medborgardialoger eller utredningsuppdrag, som kulturskribent eller folkbildare?

På kandidatprogrammet Kultur analyserar du estetiska uttryck som bilder, musik och film och fördjupar dig i relationen mellan människors vardagsliv och större samhällsstrukturer. Det kulturellas betydelse i samhället undersöks ur ett kritiskt perspektiv med fokus på demokrati, jämställdhet och likabehandling, i brytpunkten mellan lokala och globala processer. Du skaffar dig redskap att granska normer och invanda uppfattningar om till exempel genus, klass, ålder och etnicitet. Teoretisk och praktisk kunskap varvas och du läser kurser i förvaltning, skrivande, museikunskap och projektledning. I utbildningen ingår också praktik.

Kulturvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, och som student möter du lärare från olika ämnen, t ex etnologi, sociologi, musikvetenskap, konst- och bildvetenskap, filmvetenskap, genusvetenskap, idé- och lärdomshistoria och antropologi. Under dina tre år på kandidatprogrammet Kultur lär du dig att analysera din samtid med kritiska perspektiv och med avstamp i olika slags material. Sådan kompetens efterfrågas idag i allt fler sammanhang.

Innehåll

Under år ett introduceras det kulturvetenskapliga fältet och du börjar analysera din samtid tillsammans med dina studiekamrater. Vårterminen avslutas med en projektkurs där du på egen hand eller i en mindre grupp undersöker och analyserar lyckade kulturprojekt, eller på egen hand utför ett mindre utåtriktat event.

År två inleds med att du under en termin breddar dig i ett annat ämne, t ex filmvetenskap, genusvetenskap, idé-och lärdomshistoria, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, religionsvetenskap eller teaterstudier. Här finns också utrymme för ett internationellt utbyte. Vårterminen ägnas åt fortsatta kulturvetenskapliga studier. Genom fältstudier tränas du i etnografiska arbetsmetoder och samlar material till en mindre uppsats.

Under det tredje året fördjupas de kulturvetenskapliga studierna. Du gör då en halv termins praktik som ger dig tillfälle att utforska hur dina kunskaper, kompetenser och din analysförmåga kan användas i arbetslivet. Sista terminen skriver du din kandidatuppsats. De senaste åren har treorna skrivit uppsatser om t ex skildringar av norrländsk arbetarklass på film, båtägarnas inkludering/exkludering i omvandlingen av Gullbergs kaj, hur kvinnors respektive mäns sexualitet gestaltas i tv-serien Skam, skiftningar i engagemanget i Refugees Welcome-rörelsen och näthat i relation till integritet, straffskydd och demokrati. Programmet avslutas med en utåtriktad kurs där en offentlig kulturfestival arrangeras i samverkan med olika kulturinstitutioner. 2019 års festival ägde rum på Göteborgs Litteraturhus, gick under namnet Sommaren i city och handlade om hållbarhet i stadsrummet.

Efter tre års studier kan du ta ut en kandidatexamen i kulturvetenskap.

Fortsatta studier

Efter avslutade studier kan du välja att läsa vidare på avancerad nivå. Du kommer att vara behörig till institutionen för kulturvetenskapers masterprogram Kultur & demokrati och Gendering Practices (förutsatt att du skrivit uppsats med genustema), samt till magister/master-studier i ämnena etnologi, kulturstudier och barn- och ungdomskultur. Du kommer också att vara behörig till andra program vid Humanistiska fakulteten, exempelvis Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning och masterprogrammet Kritiska studier (om din uppsats bedöms relevant).

 

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kultur, kandidatprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Kultur, kandidatprogram från Göteborgs universitet - Humanistiska fakulteten, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.