Visa studentum.se som: Mobil

Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning

Masterprogrammet i Litterär gestaltning är en tvåårig författarutbildning som vänder sig till dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska. Utbildningen är en plats där skandinavisk litteratur skrivs, diskuteras och utvecklas genom textsamtal, litteraturseminarier, möten med litterära aktörer och handledning.

Utbildningen är på heltid, och den grupp som antas följer varandra och varandras författarskap nära under de två åren. Gruppen möts i intensiva tvåveckorsträffar 6–7 gånger per läsår, och till dessa träffar bidrar de 12 deltagarna kontinuerligt med eget nyskrivet skönlitterärt material. Mellan träffarna arbetar var och en på egen hand med sitt skrivande och läsande. Alla som deltar i utbildningen förutsätts ha vana vid att arbeta självständigt med egna skönlitterära projekt, därför ges i regel inga traditionella skrivuppgifter.  Det egna skönlitterära arbetet är centralt i utbildningen.

Under en tvåveckorsträff upptas ungefär halva tiden av textsamtal i halvgrupp kring deltagarnas egna nyskrivna texter. Textsamtalstexterna har skickats in i förväg, och var och en – studenter och lärare – har noga läst in sig inför samtalen. Läsandet av andra studenters pågående skönlitterära arbeten utgör en viktig del av utbildningen. Den andra delen av den schemalagda tiden består av seminarier och föredrag som ibland leds av utbildningens lärare, ibland av någon i studentgruppen, ibland av inbjudna gäster. Kurslitteraturen består framför allt av skandinavisk skönlitteratur, men även teoretisk och essäistisk litteratur förekommer, liksom en del texter på engelska. Under utbildningens andra år knyts flera av seminarierna till ett utomskandinaviskt språk- eller kulturområde.

Textsamtalen och seminarierna kring annan litteratur bygger upp kontinuerliga samtal under två år, samtal som fördjupas och förändras av de texter som skrivs och de texter som läses och diskuteras. Litteraturlistorna utökas därför under hand för att passa de litterära och konstnärliga frågor som uppstår under arbetets gång. Utbildningen är i hög grad också en utbildning för läsandet, och för samtalet om skönlitterär text.

Det egna skönlitterära arbetet står dock i centrum. Var och en av de 12 kursdeltagarna tilldelas en till utbildningen knuten handledare, som vid sidan av den schemalagda tiden följer studentens litterära utveckling.

Eftersom Litterär gestaltning är en del av institutionen Akademin Valand kan också inslag tillsammans med de andra konstutbildningarna i kvarteret (film, foto och fri konst) förekomma. Läs gärna mer om enheten Litterär gestaltning och Akademin Valand på hemsidan.

Även orientering om och seminarier kring konstnärlig forskning ingår i utbildningen, liksom ett självständigt examinerande masterarbete om 30 högskolepoäng.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en konstnärlig masterexamen i Litterär gestaltning.

Lärare, gäster och handledare

Utbildningens lärare är verksamma, skandinaviska författare. Dessutom gästas utbildningen regelbundet av andra författare och av personer från andra kunskapsområden. Till utbildningen är också ett antal handledare knutna.

Läge och lokaler

Masterprogrammet Litterär gestaltning är en del av enheten Litterär gestaltning, som tillhör institutionen Akademin Valand vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Akademin Valand ligger mitt i Göteborg, en kvarts promenad från Centralstationen och ett kort stenkast från huvudgatan Kungsportsavenyn. Läget gör det nära till teatrar, biografer, museer, bibliotek, vandrarhem, restauranger etc. Inom Akademin Valands kvarter finns vid sidan av seminarierum och föreläsningssalar också ett par gallerier, olika typer av verkstäder och en liten biograf.

Ekonomi

Utbildning på svenska universitet är gratis för medborgare i EU eller EES-länderna. Kostnader för kurslitteratur samt för eventuella resor till och boenden i Göteborg i samband med de schemalagda träffarna betalas av studenten. Eventuella kringkostnader i samband med studieresor kan också

Så ansöker du

Kandidatexamen inom det litterära området om minst 180 högskolepoäng eller andra kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga.

Examen & Intyg

Konstnärlig masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner