Visa studentum.se som: Mobil

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi

Fotografi som teknik och förhållningssätt bidrar till att skapa och tolka verkligheten och används för att granska och reproducera föreställningar om bland annat människan, naturen och samhället. Kandidatprogrammet i fotografi kombinerar praktik och teori för att skapa en miljö där olika sätt att arbeta med fotografi undersöks och prövas och dess gestaltande och kommunikativa aspekter diskuteras, kritiseras och utvecklas.

Inom kandidatprogrammet i fotografi lär du dig att problematisera centrala frågor om verklighet, representation, identitet, minne och historia ur såväl fotografers som betraktares perspektiv.

Genom hela utbildningen har du ett fokus på det egna bildskapandet. I gemensamma gruppdiskussioner och i individuella möten med lärare får du utveckla ditt fotografiska arbete, diskutera projekt och kreativa processer och därigenom definiera och förstå hur ditt praktiska arbete förhåller sig till en historisk och teoretisk kontext.

Akademin Valand är en del av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Det är den enda fotografiska utbildningen i Norden som erbjuder en komplett utbildningsmiljö från kandidatprogram till forskning. Skolans studenter har tillgång till verkstäder som fotostudio, svartvit- och färglabb, framkallning av färgfilm, digitala arbetsstationer med bland annat negativscanning och storformatskrivare, en tryckpress samt ett brett utbud av fotografisk utrustning som kan lånas.

Innehåll

Utbildningen är på grundnivå och studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är till stora delar projekt- och problembaserad; studierna är uppdelade i kurser som löper över en termin där praktik och teori varvas genom olika moment: gruppkritik, föreläsningar, seminarier, kursmoment som handlar om specifika metoder inom till exempel bok- eller utställningsproduktion, studiebesök och gästföreläsare samt individuell handledning. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete där en skriftlig del ingår. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examinationen är både muntlig och skriftlig.

Fotografi utgör en av fyra enheter på Akademin Valand tillsammans med fri konst, film och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Genom valbara kurser har du som student möjlighet att delta i kurser inom de andra ämnena.

Under programmets första år läggs grundkunskaper i fotohistoria och fototeori samt i praktiska fotografiska analoga och digitala processer. Vi fokuserar på process, metod och utveckling i samband med en växande visuell förståelse av bild och kontext. Genom föreläsningar och seminarier utvecklar du dina kunskaper om fotografins historia, samt övar dig i att kritiskt granska vinklar och perspektiv ifrån vilka historieskrivningar och teoribildningar har skrivits. Du tränas i att leta material, läsa och skriva. Genom workshops får du pröva ljussättning i studion, kamerateknik genom ett flertal olika kameramodeller, analogt svartvitt och färgbildflöde samt digitala verktyg. Du jobbar gestaltande inom specifika teman som utgår ifrån frågeställningar i debatten om fotografi som medium.

Under det andra året lär du dig att på olika sätt att kommunicera med fotografiska bilder och presentationsformer som till exempel publikationer och utställningar. Du övar dig på att kommunicera till en publik och gestaltar ett arbete inom en given tidsram för ett specifikt ändamål. Inom teorin fördjupar du dina kunskaper och förmåga att analysera texter samt övar dig inför kommande essäskrivning.

Under tredje året arbetar du på ditt examensarbete: en essä och ett större självständigt gestaltande arbete. Parallellt har du en kurs i arbetslivsorientering som förbereder dig inför arbetslivet.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: