Visa studentum.se som: Mobil

Konstnärligt kandidatprogram i film

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg
Sista ansökan: 2022-02-28

Om utbildningen

Vad vill du visa?
Vilka bilder tar du och vilka avstår du ifrån? Vad är det just du vill titta närmare på? För att utveckla ditt filmande får du prova på olika metoder och strategier som utmanar dig att undersöka omvärlden med hjälp av en kamera. Detta sker genom praktiska övningar och teori, samt genom muntliga och skriftliga reflektioner.

Kandidatprogrammet i film syftar till att utveckla dina filmiska metoder och tänkande med fokus på undersökande processer. Som student utvecklar du kunskap om hela den filmiska processen där både teknisk färdighet, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår.

Vägledande i de praktiska studierna är fem begrepp: omdöme, insamling, urval, presentation och arkiv. Tillsammans skall de fem begreppen underlätta och utgöra grunden i arbetet med att studera och identifiera den metodik och det yrkesområde du vill verka inom. Det innebär att såväl praktiska, teoretiska, ekonomiska, tekniska, estetiska, juridiska och etiska aspekter studeras och diskuteras. Diskussionerna sker i seminarieform, samt genom individuella handledningssamtal, där du utmanas att formulera dig kring sitt arbete i relation till en omvärld.

Utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Studenter på våra filmutbildningar har möjlighet att delta i valbara kurser inom flera de andra ämnena.

Innehåll

Första året - fokus på bild samt att agera
Som student studerar och analyserar du praktiskt och teoretiskt din inställning till begreppet bild. Genom korta övningar undersöker du bildens och ljudets bidrag till det egna uttrycket och tränar dina färdigheter i att hantera de tekniska redskapen. Du får också redskap för att kunna arbeta pedagogiskt med kameran som verktyg för lärande. Utifrån begreppet att agera tränar du dina färdigheter i att avbilda, iscensätta samt din förmåga att bedöma och göra urval.

Andra året - fokus på rum och planering
Här undersöker du genom praktiskt arbete din inställning till rum och rumslighet. Du tränar dina färdigheter i att hitta och iordningställa rum exteriört och interiört för arbete med avbildning och iscensättning.
Utifrån begreppet planera arbetar du med alla moment som föregår och följer ett genomförande av ett filmprojekt. Utöver idéutveckling så tränas du i din förmåga att upprätta och bedöma projektplaneringar i relation till resurser och tid.

Tredje året - fokus på att producera och att presentera
Du genomför en produktion från idé till färdig masterkopia. I samband med Göteborg Film Festival kommer du att presentera ditt filmiska arbete för publik för att därefter undersöka möjligheter för det egna verkets visning och spridning. Du kommer också att skriva en reflekterande text utifrån ditt eget konstnärliga arbete där du får möjlighet att reflektera över ditt lärande.

Arbetsområden

Programmet ger dig en bred grund för att kunna verka självständigt som filmare inom olika verksamhetsområden. Studierna utgår från en breddad syn på filmområdet där nya yrkesroller och möjligheter växer fram i och med den tekniska och samhälleliga utvecklingen. I en visuell värld har de flesta institutioner, företag och offentliga verksamheter behov av att med kameran som verktyg visualisera sin verksamhet. Du kan också bredda ditt yrkesområde till pedagogiska uppdrag kopplat till rörlig bild.

Fortsatta studier

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på avancerad nivå. På HDK-Valand kan du till exempel söka Masterprogrammet i film.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en konstnärlig kandidatexamen i Film.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,7)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner