Visa studentum.se som: Mobil

Träffa och chatta med skolor live på Digitala utbildningsmässan den 7 oktober! Anmäl dig nu 🎓✨

Konservatorsprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Konservatorsprogrammet

Studieort: Göteborg

Är du intresserad av kulturföremål och ser en utmaning i bevarandet av dem? För att hålla kulturarvet tillgängligt för alla krävs ett omfattande och kontinuerligt konserveringsarbete. Läser du konservatorsprogrammet kan du kombinera konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskapsfält.

Om utbildningen
Du lär dig hur man undersöker, vårdar och bevarar kulturföremål, interiörer och byggnadselement. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter. Utbildningen ger dig en gedigen tvärvetenskaplig kompetens som leder till en kandidatexamen. Genom programmets yrkesinriktning får du därmed en bred bas för att arbeta som konservator.

Arbetsområden
Konservatorer arbetar med aktiv eller förebyggande konservering inom olika specialområden. Många konservatorer arbetar på museer eller andra offentliga institutioner, medan andra finns inom den privata sektorn. Arbetsmarknaden är i hög grad internationell.

Innehåll
Kurserna är dels programövergripande, där du samarbetar med studenter på övriga program vid institutionen, dels programspecifika. Undervisningsformen är varierad och anpassad till olika slags lärandemål. En del kurser ges i traditionell föreläsningsform och berikas med flera studiebesök, exkursioner och fältarbeten. Andra kurser är upplagda som fallstudier och hämtar sina exempel från konserveringspraxis i omvärlden. Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagda delar där du får möjlighet att bekanta dig med arbetslivets olika möjligheter. Utbildningen ger dig en successiv fördjupning genom teoretiska och tillämpande moment som varvas så att du ges kontinuerliga tillfällen att möta, diskutera och självständigt utveckla professionell praxis.

Programmet bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt där naturvetenskap integreras med humanistiska/kulturvetenskapliga discipliner och är förberedande för studier på avancerad nivå. Utbildningen ger dig genom de två nivåerna tillsammans, 3 + 2 år, möjlighet till en masterexamen i enlighet med internationella riktlinjer.

Förberedande studier
För att få en bra start på dina studier rekommenderar vi starkt att du friskar upp dina kemikunskaper. Detta kan du göra genom att läsa introduktionskurs i kemi 1.5 hp. Den ges på halvfart två veckor innan programstart.

Fortsatta studier
Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet. Du är också behörig att fortsätta dina studier utomlands. Utbildningen ges i enlighet med riktlinjer från Ecco (European Confederation of Conservators-Restorers Organisations) och Encore (European Network for Conservation/Restoration Education).

Examen
Konservatorsprogrammet leder till en kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot konservering

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Kemi A. Eller: Kemi 1

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.