Visa studentum.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
90 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg
Antagningshistorik

Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne

Det finns en stor lärarbrist i Sverige. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och redan har läst skolämnen på högskolenivå. Du blir behörig att undervisa någonstans i spannet grundskolans årskurs 1 till och med gymnasieskolan beroende på omfattningen av dina ämnespoäng och inriktning.

Vid Göteborgs universitet startar KPU på vårterminer som campusutbildning:

  • Ordinarie KPU, studietakt 100%, tre terminer

Till ordinarie KPU antar vi i en lång rad skolämnen.  Du behöver ha läst minst 90 hp/120 hp i ämnet, men behöver inte ha en Kandidatexamen. Specifika krav per ämne finns. Antagning i alla ämnen kan inte garanteras.

Ordinarie KPU innehåller
Lärande, utveckling och didaktik
Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering,
Självständigt arbete (examensarbete)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU är en form av praktik där du under en lärares handledning får pröva och utveckla dina teoretiska kunskaper på en grundskola eller en gymnasieskola. VFU:n omfattar totalt en termins studier (30 hp), fördelad över tre VFU-kurser. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Du kan läsa mot:

  • Grundskolan årskurs 7–9
  • Gymnasieskolan

En examen mot årskurs 7-9 ger bredare undervisningsbehörighet.
Inriktning årskurs 7–9: du blir behörig i årskurs 4–6 och i gymnasieskolan om du har minst 90 hp i ett ämne (för musik, samhällskunskap och svenska krävs 120 hp).  I bild, franska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd, spanska och tyska blir du även behörig att undervisa i årskurs 1–3.

En examen mot gymnasieskolan ger bredare undervisningsbehörighet.
Inriktning gymnasieskolan: du blir behörig att undervisa både i årskurs 7–9 och gymnasieskolan. I bild, idrott och hälsa och musik blir du även behörig att undervisa i årskurs 1-9.
En examen mot årskurs 7-9 ger alltså en bredare behörighet och därmed en bredare arbetsmarknad. Arbetsmarknaden varierar mellan ämnen och skolformer men generellt sätt är den mycket god. Särskilt i årskurs 7-9.

Ämnen

Du kan söka till ordinarie KPU inom de här ämnena: bild, biologi, dans, engelska, filosofi, franska, fysik, företagsekonomi, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, juridik, kemi, latin, matematik, musik, naturkunskap, pedagogik, psykologi, religion, samhällskunskap, slöjd, sociologi, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teater, teknik och tyska.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Du kan söka till ett ämne inom ordinarie KPU. Din lärarlegitimation kan däremot innehålla fler ämnen än det ämne du sökt till. Har du läst fler undervisningsämnen kan du ansöka om utökad behörighet när du väl har en lärarexamen.

Ansök på antagning.se och skicka in bilaga

Utöver ansökan på antagning.se ska du skicka en separat bilaga.

För mer information se www.lararutbildning.gu.se/kpu

Så ansöker du

Utöver grundläggande behörighet krävs 90 hp i ett undervisningsämne

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: