Visa studentum.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
90 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg

Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty

Göteborgs universitet ger en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd studietakt för flera ämnen. Utbildningen har en nära anknytning till skolor.

Ämnen

Från och med våren 2021 kommer det att vara möjligt för studenter som har med sig moderna språk (Ty, Fr, Sp), samt bild, slöjd och musik att läsa KPU förhöjd studietakt. Sedan tidigare ges utbildningen för ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Förkunskapskravet är en kandidatexamen i ämnet.

Förhöjd studietakt

Studietakten är 125 % vilket innebär att du läser 90 hp under ett år. Att läsa på 125 % innebär en genomsnittlig arbetsinsats på ca 50 timmar per vecka. Kurserna på programmet är vanligtvis schemalagda måndag-fredag kl 8-18 under hela höst- och vårterminen. Under sommaren är det ingen undervisning under fyra veckor.

Inriktningar

KPU med förhöjd studietakt har två sökalternativ:

  • Grundskolan årskurs 7–9 ett ämne
  • Gymnasieskolan ett ämne

Examen

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du även behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet. En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Läs mer under Lärarlegitimation och undervisningsbehörighet.

Möjlighet att utöka din behörighet i fler ämnen

Efter examen kan din lärarlegitimation innehålla fler ämnen än det ämne du sökte till KPU. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om så kallad utökad behörighet när du väl har en lärarexamen/lärarlegitimation. Se information från Skolverket

Programmets innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

  • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
  • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
  • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, (praktiken) ligger parallellt med de universitetsförlagda kurserna i programmet. Studenten har sin huvudsakliga placering vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad, på en så kallad universitetsskola.

Så ansöker du

Utöver grundläggande behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande inkl 120 hp i något av undervisningsämnena franska, spanska eller tyska, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Du kanske också är intresserad av: